Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Hur kan vi lösa klimatkrisen?

Klimatkrisen kräver akuta åtgärder samtidigt som den är snabbt föränderlig och de som behöver bidra till lösningen är dessutom ofta de som har orsakat den. Seminariet ger kunskaper om klimatkrisens orsaker och lösningar och om Sidas arbete i världen.

Tid: Tisdag 7 februari, 2023, kl 09.00–12.00
Plats: Hörsal 2, Södra huset A, Stockholms universitet
Anmälan: Mejla Karolina Sandahl på karolina.sandahl@denglobalaskolan.se senast fredag den 3 februari, 2023. Hit kan du även skicka frågor.

Program

Seminariet innehåller tre intressanta föreläsningar som ger olika perspektiv på vad som görs och kan göras för en hållbar framtid.

09.00 Introduktion

Karolina Sandahl, Den globala skolan

09.05 Klimatkrisen – vi kan lösa den!

En föreläsning om hur jordens klimat fungerar och om vad vi kan göra tillsammans för att välja en annan framtid. Alasdair Skelton, professor vid institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet

10.00 Paus

10.15 Hur bidrar biståndet till hållbar utveckling?

Hur ser de klimatanpassade lösningar ut som bekämpar fattigdom och samtidigt ger mat på borden? Elisabeth Simelton, ämnesföreträdare för lantbruk och tryggad livsmedelsförsörjning, Sida.

11:15 Lösningar på klimatkrisen

Hur tar vi oss an klimatfrågan utan att skapa nya problem? Förhållningssätt och konkreta exempel. Louise Hård af Segerstad, resiliensexpert och forskningskommunikatör, Albaeco.

Uppdaterad: January 27, 2023