Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Hållbar konsumtion: Vi handlar, vem betalar? (genomförd)

Är hållbar konsumtion lösningen på våra problem och vad är egentligen en hållbar produktion och konsumtion?

  • Vem: Gymnasielärare, företagare och andra intresserade
  • Var: Peder Skrivare Gymnasium, Föreningsgatan 96, Varberg
  • När: Genomförd
  • Anmälan: Stängd för anmälan

Enligt FN:s globala mål nummer 12 så ger hållbar konsumtion en mängd fördelar jämfört med dagens förmodat ohållbara produktion och konsumtion. Är en mer hållbar konsumtion lösningen på våra problem och vad är ens hållbar produktion och konsumtion?

Dagen är ett samarbetsarrangemang mellan Den globala skolan och Peder Skrivare Gymnasium i Varberg.

Program

Så här ser dagen ut.

08.30 Välkommen

Den globala skolan om lärande för hållbar utveckling och globala utvecklingsfrågor

08.40-10.00 Hur når vi en hållbar konsumtion och produktion?

Sarah Daleke, hållbarhetskonsult med fokus på att hjälpa företag att integrera hållbarhet i sin affärsstrategi samt föreläsare med inriktning på hållbarhet och Agenda 2030.

10.00-10.30 Fika

Vi bjuder på fika

10.30-12.00 Workshop med Sarah Daleke

12.00-13.15 Lunch

Lunch på egen hand.

13.15-15.30 Vi handlar, vem betalar?

Emma Grönlund introducerar studiematerialet Vi handlar, vem betalar? Det har utarbetats av Fair Action och ger gymnasieelever konkreta verktyg och metoder för att granska företags hållbarhetsarbete, både inom miljö och sociala rättigheter.

På studiematerialets webbplats kan du läsa mer om hur materialet kan användas och dess koppling till läroplanen, globala utvecklingsfrågor och Agenda 2030.

Uppdaterad: November 29, 2022