Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Globalt medborgarskap och lärande för hållbar utveckling

Den globala skolan tillsammans med Ekocentrum arrangerar en dag om hur vi kan inkludera nya svenskar i omställningen och ta tillvara deras kompetenser. Vilka resurser finns för lärande för hållbar utveckling?

Vem: lärare alla skolformer, skolledare, skolans tjänstemän, beslutsfattare
När: Tisdag 28 februari, 2023, kl. 13:00-17:00.
Var: Hybridevent med möjlighet att delta på plats i Göteborg eller digitalt. Ekocentrums utställning: Gamlestadsvägen 2-4 och YESBOX, Gamlestadsvägen 4.
Anmälan: Mejla amela.fific@denglobalaskolan.se senast den 25 februari 2023. Ange om du vill delta på plats eller digitalt.

Migrationen i världen ökar och fler människor än någonsin befinner sig på flykt. Sidas arbete inom migration ska stärka mänskliga rättigheter och minska fattigdom. Allt fler länder ser säker och ordnad migration som en drivkraft för ekonomisk tillväxt. Migration kan bidra till en hållbar utveckling och minskad ojämlikhet, både inom och mellan länder och människor.

Stiftelsen Ekocentrum har med stöd av Allmänna arvsfonden utvecklat ett språkutvecklande utbildningsmaterial om hållbar utveckling tillsammans med målgruppen, som är nya svenskar under 25 år. I samband med lanseringen av materialet presenterar Den globala skolan och UNDP sina nya pedagogiska material kring globala utvecklingsfrågor och lärande för hållbar utveckling

Program

13:00-13:45 Mingel i Ekocentrums hållbarhetsutställning

14:00-15:40 Vilka resurser finns för lärande för hållbar utveckling?
Ekocentrum presenterar sitt utbildningsmaterialet. Den globala skolan och UNDP berättar om sina pedagogiska material.

16:00-17:00 Panelsamtal: Hur kan vi inkludera nya svenskar i omställningen till ett hållbart samhälle? Hur kan vi ta tillvara deras erfarenheter och kompetenser? Representanter från skolan och civilsamhället samtalar.

Uppdaterad: January 13, 2023