Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Globala perspektiv på lärande för hållbar utveckling

Hur kan vi arbeta för att lärande för hållbar utveckling ska genomsyra skolan? Hur kan de globala utvecklingsfrågorna bli en naturlig del av undervisningen?

  • Vem: lärare alla skolformer, skolledare, skolans tjänstemän, beslutsfattare
  • När: Måndag 20 februari 2023, kl. 13.00-16.00
  • Var: Hybridevent med möjlighet att delta digitalt eller på plats på Kunskapsskolan, Engelbrektsgatan 45, Trelleborg.
  • Anmälan: Mejla amela.fific@denglobalaskolan.se senast fredag den 17 februari, 2023. Ange om du deltar på plats eller digitalt.

Workshopen är avsedd för fysiskt deltagande.

Enligt Globala målen ska det senast 2030 säkerställas att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling.

Föreläsningen lyfter bland annat dessa frågor:

  • Hur kan vi arbeta för att lärande för hållbar utveckling ska genomsyra skolan?
  • Hur kan de globala utvecklingsfrågorna bli en naturlig del av undervisningen?
  • Hur kan vi främja respekten för varje människas egenvärde och den gemensamma miljön?
  • Hur kan vi få ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro att prägla verksamheten?

Workshopen handlar om hur barnens sociala utveckling förutsätter att de efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för hållbarhetsutmaningar i relation till ålder och mognad. Hur kan vi hitta inspiration i internationella och nationella styrdokument och riktlinjer och samtidigt göra barns röster hörda och delaktiga? Vilka konkreta metoder och verktyg kan jag använda mig av i min undervisning?

Program

13:00-13:15 Inledning
Den globala skolan/Sida inleder om lärande för hållbar utveckling och Sidas utvecklingssamarbete runt om i världen

13:15-14:00 Föreläsning av Lovisa Fhager Logothetis
Lovisa Fhager Logothetis är föreläsare, moderator och sakkunnig i mänskliga rättigheter. Hon har sin bakgrund i organisationer som Teskedsorden, Läkare utan gränser, Amnesty och Unicef. Hon är också Globala målen-ambassadör inom United Nations Foundation +Social Good och ingår i flera olika nätverk för barns rättigheter.

14:00-14:10 Paus

14:10-14:30 Lovisa Fhager Logothetis föreläsning fortsätter

14:30-15:45 Workshop inklusive fikapaus

15:45-16:00 Gemensam avslutning/sammanfattning

Arrangör: Den globala skolan/Sida och Kunskapsskolan Trelleborg.

Uppdaterad: January 13, 2023