Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Globala perspektiv på jämställdhet (genomförd)

En föreläsning om jämställdhet ur ett mansperspektiv om den ömsesidiga vinsten i jämlikhet mellan könen.

  • Vem: Lärare, alla kategorier
  • Var: Digitalt via Zoom. Du får länk till föreläsningen när du har anmält dig.
  • När: Genomförd
  • Anmälan: Stängd för anmälan

En dissekering av den dominanta maskuliniteten såväl i Sverige som i omvärlden och en titt på hur både män och kvinnor kan frigöras från patriarkatet.

Zanyar Adami föreläser bland annat om situationen i Iran. Vad betyder kvinnornas revolt för regionen? Vilken roll spelar Sverige i världen?

Den globala skolan bidrar också med samtal om globala utvecklingsfrågor, lärande för hållbar utveckling och hur Sida arbetar med jämställdhet i olika delar av världen.

Uppdaterad: November 29, 2022