Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Globala etiska dilemman

Välkommen till en digital inspirationseftermiddag om Globala målen, arrangerad av LHU-nätverket i Gävleborgs län.

Datum: Onsdag 5 april, 2023
Tid: kl. 13.00–16.00
Plats: Digitalt, via Zoom. Länken skickas ut efter sista anmälningsdag.
Anmälan: Anmäl dig senast onsdag den 29 mars, på Högskolan i Gävles webbplats
Målgrupp: Verksamma lärare från förskola till gymnasieskola

Program

Mathias Demetriades från Den globala skolan delar med sig av pedagogiskt material. Du får också möjlighet att i mindre grupper reflektera över etiska dilemman kopplade till Globala målen, globala utvecklingsfrågor och svenskt utvecklingssamarbete.

Miljösamordnaren Ola Nyberg från Länsstyrelsen i Gävleborgs län presenterar arbetet med de regionala miljömålen, samt utmaningar och framgångar.

Mats Hansson från Skolverket presenterar modulen Hållbar utveckling för gymnasiet, del 7 som handlar om Globala målen i undervisningen.

Uppdaterad: March 3, 2023