Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Global migration (genomförd)

Hur avspeglas den globala migrationen i en svensk kontext och hur påverkar migrationen och flytten till ett nytt land människors psykiska hälsa?

  • När: Torsdag 10 november, 2022, kl. 08.30-12.00. (Genomförd.)
  • Var: Jordhammars herrgård, Jordhammar/Ödsmål i Bohuslän
  • Vem: Vuxenutbildare, gymnasielärare, yrkeslärare, yrkeshögskolelärare och SFI-lärare
  • Anmälan: Stängd för anmälan

I en tid av globala migrationsutmaningar fokuserar den här förmiddagen på:

  • kulturella förståelser av hälsoproblem och dess reella konsekvenser för huruvida människor är motiverade att söka vård
  • vem man söker vård av
  • hur man ger uttryck för sina problem
  • vilka strategier som används för att hantera problem
  • familj och anhörigas roll

Med exempel hämtade från Afghanistan, Somalia och Syrien synliggör vi vanliga föreställningar, begrepp och förhållningsätt. I fokus finns också vardagliga kulturmöten och vi diskuterar hur man kan närma sig tabubelagda ämnen på ett respektfullt sätt.

Program

08.00 Samling

08.30-09.00 Introduktion av Den globala skolan

Om lärande för hållbar utveckling och globala utvecklingsfrågor. Hur arbetar Sverige genom Sida i Afghanistan och Syrien?

09.00–12.00 Etablering, migration och kulturmöten

Föreläsning och workshop med Robert Johansson, religionsvetare från InKultura, inklusive paus.

Uppdaterad: November 22, 2022