Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Etiska dilemman under utbyten

Den globala skolan har tagit fram femton etiska dilemman med fokus på situationer som kan dyka upp i internationella samarbetsprojekt med lärar- och elevutbyten.

Diskussionsövningar

Uppdaterad: March 3, 2023