Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Demokrati och Globala målen

Välkommen till lärarfortbildningen om kopplingen mellan demokrati och hållbar utveckling, och om hur vi kan arbeta med demokratifrågor i skolan. Den tillbakagång som demokratin upplever i många länder är utmanande och Sida arbetar aktivt för att främja demokrati och jämställdhet samt mänskliga rättigheter i till exempel Zimbabwe, Liberia och Armenien.

  • Datum: Torsdag 23 februari, 2023
    Tid: kl 15.00-17.00
  • Plats: Världskulturmuseet i Göteborg. Den teoretiska delen sänds även digitalt.
  • Vem: Lärare i alla skolformer, skolledare, skolans tjänstepersoner och beslutsfattare.
  • Anmälan: Mejla Amela Fific, regionansvarig för Den globala skolan, på amela.fific@denglobalaskolan.se senast måndagen den 20 februari 2023.

"Demokrati finns inte – vi gör den!" är en utställning, en digital lärresurs och ett metodutvecklande arbete om vikten av demokratiskt engagemang. I utställningen möter du människors personliga demokratiberättelser och föremål.

Projektet tar sitt avstamp i tillbakagången för demokratin. Utifrån Världskulturmuseernas samarbete med demokratiinstitutet V-Dem på Göteborgs universitet vill projektet stärka arbetet med demokratifrågor och öka medvetenheten kring globala utvecklingsfrågor.

Fortbildningen innehåller både en teoretisk och en metodisk del som utgår från utställningen.

Medverkande

  • Helen Arfvidsson, intendent för globala samtidsfrågor, Världskulturmuseerna
  • Mattias Kästel, museipedagog, Världskulturmuseerna

Arrangörer: Den globala skolan (Sida), Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV, vid Chalmers & Göteborgs universitet), Världskulturmuseet och Universeum.

Uppdaterad: December 22, 2022