Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Den globala skolan

Den globala skolan erbjuder fortbildning inom lärande för hållbar utveckling, globala utvecklingsfrågor och svenskt utvecklingssamarbete för personal inom förskola, grundskola och gymnasium, för lärarstudenter, politiker, skolledare och chefer. Den globala skolan har funnits i 20 år och finansieras av Sida.

Den globala skolan fokuserar på globala utvecklingsfrågor, lärande för hållbar utveckling (LHU), Agenda 2030 och svenskt utvecklingssamarbete. Uppdraget är att stötta och främja skolors och lärosätens arbete inom dessa områden, samt bidra till kunskapsutveckling.

Den Globala skolan arrangerar regelbundet seminarier och workshops för lärare, lärarstudenter och rektorer runt om i Sverige.

Utöver seminarier och workshops så erbjuder Den globala skolan även:

  • Pedagogiskt material som du kan använda i mötet med dina barn, elever och studerande.
  • Material för kompetensutveckling i lärande för hållbar utveckling och globala utvecklingsfrågor för pedagoger, rektorer och ledare inom förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

För frågor om Den globala skolans verksamhet, kontakta Mathias Demetriades.

Kommande seminarier

Pedagogiskt och kompetensutvecklande material

Den globala skolans kartläggningsverktyg

Hur fungerar arbetet med lärande för hållbar utveckling på din skola eller förskola? Vad kan du som rektor eller skolchef göra för att ta reda på det? Tillsammans med forskare i utbildningsvetenskap och didaktik har vi tagit fram ett kartläggningsverktyg.

Samarbete med lärarutbildningen

Den globala skolan samarbetar med flera av lärarutbildningarna i landet för att ge blivande lärare förutsättningar att bidra till en ökad medvetenhet om globala utvecklingsfrågor och ett lärande för hållbar utveckling.

Pedagogiskt material: Globala etiska dilemman

“Globala etiska dilemman” är sjutton diskussionsövningar baserade på Globala målen för hållbar utveckling och globala utvecklingsfrågor. Syftet är att ge eleverna mer kunskap om och förståelse för hållbar utveckling och globala utvecklingsfrågor. Övningarna har tagits fram av Den globala skolan.

Genomförda seminarier

Den globala skolans verksamhet återupptas

Den globala skolan har drivits av Sida och olika samarbetsparter sedan 2002. Hösten 2022 tog Sida över genomförandet av Den globala skolan från Universitets- och högskolerådet (UHR). Sida driver verksamheten i egen regi samtidigt som vi pratar med andra myndigheter om en mer permanent lösning för programmet.

Uppdaterad: May 31, 2023