Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Den globala skolan

Den globala skolan erbjuder fortbildning inom lärande för hållbar utveckling för personal inom förskola, grundskola och gymnasium, för lärarstudenter, politiker, skolledare och chefer. Den globala skolan har funnits i 20 år och finansieras av Sida.

Välkomna tillbaka till Den globala skolan. Efter en kortare paus har verksamheten åter startat.

Den globala skolan fokuserar på globala utvecklingsfrågor, lärande för hållbar utveckling (LHU), Agenda 2030 och svenskt utvecklingssamarbete. Uppdraget är att stötta och främja skolors och lärosätens arbete inom dessa områden, samt bidra till kunskapsutveckling.

Hos Universitets- och högskolerådet hittar du Den globala skolans material.

För frågor om Den globala skolans verksamhet, kontakta Mathias Demetriades.

Kommande seminarier

Klimatkrisen kräver akuta åtgärder samtidigt som den är snabbt föränderlig och de som behöver bidra till lösningen är dessutom ofta de som har orsakat den. Seminariet ger kunskaper om klimatkrisens orsaker och lösningar och om Sidas arbete i världen.

När: Tisdag 7 februari, 2023, kl 09.00–12.00
Var: Stockholm

Hur kan vi arbeta för att lärande för hållbar utveckling ska genomsyra skolan? Hur kan de globala utvecklingsfrågorna bli en naturlig del av undervisningen?

När: Måndag 20 februari 2023, kl. 13.00-16.00
Var: Trelleborg

Den biologiska mångfalden är basen till allt mänskligt liv. Utan den klarar vi oss inte. Seminariet belyser hållbarhetsproblem i Sverige och i världen med utgångspunkt i olika djurarter.

När: Onsdag 22 februari, 2023, kl 12.30-14.00
Var: Umeå

Välkommen till lärarfortbildningen om kopplingen mellan demokrati och hållbar utveckling, och om hur vi kan arbeta med demokratifrågor i skolan.

När: Torsdag 23 februari, 2023, kl 15.00-17.00
Var: Göteborg. Den teoretiska delen sänds även digitalt.

Den globala skolan tillsammans med Ekocentrum arrangerar en dag om hur vi kan inkludera nya svenskar i omställningen och ta tillvara deras kompetenser.

När: Tisdag 28 februari, 2023, kl. 13:00-17:00.
Var: Digitalt eller i Göteborg

Genomförda seminarier

Vi diskuterar huruvida Sverige har ett ansvar att hjälpa andra länder, och vad våra vanor innebär för planeten.

När: Genomförd
Var: Umeå

Hur avspeglas den globala migrationen i en svensk kontext och hur påverkar migrationen och flytten till ett nytt land människors psykiska hälsa?

När: Genomförd
Var: Jordhammar/Ödsmål i Bohuslän

Lär dig om Sveriges historia gällande funkisfrågor och hur det ser ut i andra länder. Vad betyder funkofobi i praktiken och hur kan vi motarbeta förtrycket i grupp och på egen hand?

När: Genomförd
Var: Nolaskolan i Örnsköldsvik

Fotografen Magdalena Vogt delar med sig av bilder och berättelser från möten med människor som hon mött via biståndsprojekt och humanitära insatser i Kenya och Myanmar.

När: Genomförd
Var: Åtvidaberg

En föreläsning om jämställdhet ur ett mansperspektiv om den ömsesidiga vinsten i jämlikhet mellan könen.

När: Genomförd
Var: Digitalt

En föreläsning om jämställdhet ur ett mansperspektiv om den ömsesidiga vinsten i jämlikhet mellan könen.

När: Genomförd
Var: Digitalt

Är hållbar konsumtion lösningen på våra problem och vad är egentligen en hållbar produktion och konsumtion?

När: Genomförd
Var: Varberg

Den globala skolans verksamhet återupptas

Den globala skolan har drivits av Sida och olika samarbetsparter sedan 2002. Efter att Universitets- och högskolerådet (UHR) avslutat sitt arbete driver Sida delar av verksamheten vidare i egen regi, medan vi ser över en mer permanent lösning.

Uppdaterad: January 26, 2023