Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Hit gick svenskt bistånd 2022

I en värld med fördjupade kriser och växande otrygghet behövs svenskt bistånd mer än någonsin. Här följer exempel på vad du har varit med och bidragit till för att människor som lever i fattigdom och förtryck ska få det bättre. 

Kvinnor i Bangladesh går på ett orlingsfält.

Ökad ekonomisk egenmakt för kvinnor i Bangladesh

Biståndet har bidragit till att kvinnor i Gaibandha Sadar, Bangladesh har ökat sina inkomster och försörjning genom organisationen Strengthening Women’s Ability for the Productive New Opportunities (SWAPNO-II). Foto: Quddus Alam

Allt som är viktigt går inte att mäta i siffror

Sidas årsredovisning 2022 visar exempel på hur du genom biståndet har bidragit till att människor som lever i fattigdom och förtryck har fått det bättre. Biståndet genomförs alltid i samarbete med andra: organisationer, föreningar, myndigheter, universitet, banker, företag och kooperativ.

Vissa resultat går enkelt att mäta i siffror och andra resultat handlar om att under lång tid förändra ett samhälle till det bättre: ökad livskvalitet, fler möjligheter, ökad makt över sitt eget liv, stärkta rättigheter och lagändringar som leder fram till något bättre. Vissa resultat har uppnåtts under flera år.

Detta bidrog du till genom Sidas bistånd 2022:

15 länder antog lagar och policyer som ökade kvinnors politiska deltagande och inflytande.

10 150 hushåll i Somalia kunde övergå till hållbara energikällor.

16 700 människorättsförsvarare har fått skydd och stöd.

700 000 människor har förbättrat sina digitala färdigheter exempelvis mobila betalsätt, e-rekrytering, e-lagerhantering och internetbanktjänster.

14 dagar föräldraledighet för pappor i Belarus.

3,6 miljoner barn i DR Kongo fick bättre tillgång till vatten och toaletter.

När Ryssland invaderade Ukraina i februari 2022 tvingades miljontals människor lämna sina hem för att komma i säkerhet. En av dem är Ivan Koval. Sida har stöttat Ukrainas demokratiska utveckling sedan 2014. Nu används pengarna även till att stötta och hjälpa kommuner att ta hand om människor som drabbats av kriget.

Ivan Koval och hans familj och en minigrävskopa i Ukraina

Att skymningen faller vid halv sex-tiden bekymrar inte Gasamala Gesemr längre. Tack vare den nyinstallerade solcellsanläggningen kan familjens butik hålla öppet till klockan 22. Det ger fler kunder och ökade inkomster. Tillgång till förnybar energi har blivit en riktig vinstlott för många på Zambias landsbygd.

Gasamala Gesemr i butiken

När jordbrukarfamiljer och småföretagare blir mer jämställda ökar också skördarna och kvaliteten på det som odlas. Det är tydligt i ett program som Sida stödjer i Bolivia. Maria Sandoval och hennes man René är ekologiska persikoproducenter som tack vare ökade inkomster kunnat investera i fler och större odlingar. Men den största vinsten är att familjen blivit mer sammansvetsad av det delade ansvaret, säger båda.

René och Maria i byn Corma i Bolivia

I över fyrtio år har folkhälsoorganisationen icddr,b i Bangladesh och Sida varit forskningspartners. Tillsammans har de tagit fram koleravaccin och en förlossningsmatta som minskar mödradödlighet. Nu tittar de på hur de kan hjälpa kvinnor som är underviktiga under graviditeten att få i sig tillräckligt med mat. Och forskningen pekar på att svärmödrar kan vara svaret.

Mer än en miljon människor dör varje år på grund av bakterier som är resistenta mot antibiotika. Siffran ökar snabbt och människor i låginkomstländer drabbas värst. Sida stödjer forskning i 13 afrikanska länder för att vända trenden.

Kor på väg till betet på en väg i Uganda.

Kunskap om mark och vatten är en viktig pusselbit för att ge människor i Rwanda ett bättre liv. Det Sida-stöttade forskningssamarbetet har en nyckelroll i att besvara hur befolkningen kan få tillgång till rent vatten, el och förebygga översvämningar. Och de har kommit en bra bit på vägen.

Porträtt på Joselyne Uwase

När Matrida Milanzi var 14 år blev hon gravid och måste hoppa av skolan i Tanzania. Fem år senare kunde hon börja ta igen det hon missat tack vare en särskild Sidastöttad satsning. Nu ser hon ljust på framtiden och drömmer om att bli grundskolelärare.

Matrida Milanzi framför sin skola

Samarbete mellan forskare i Sverige och Rwanda har hittat lösningar för småskaliga mjölkbönder som minskar undernäring. Nu går ingen mjölk till spillo, barnen kan dricka mer mjölk och inkomsterna har gjort det möjligt att köpa en mjölkbil och teckna sjukvårdsförsäkring. Att kunna kyla mjölken hemma är nästa steg.

Drocella och Domina från Rwanda

Rwanda, det lilla landet Burundi och Demokratiska Republiken Kongo (DRK) i centrala Afrika delar gränser. Men på grund av ländernas konfliktfyllda historia präglas relationerna av misstänksamhet. Sida stödjer ett handels- och fredsprojekt som har förbättrat relationerna både mellan de olika ländernas befolkningar och ökat jämställdheten.

Kvinnor på en tillfällig marknad

Tillsammans gör vi skillnad

Svenskt bistånd behövs mer än någonsin för att främja respekten för alla människors rätt och möjlighet att leva ett värdigt liv. De senaste åren har kriserna i världen fördjupats. De humanitära behoven är större än någonsin. Vi ser ett enormt bakslag för demokrati och mänskliga rättigheter. Nästan 70 procent av världens befolkning bor nu i stater som är, eller blir allt mer, auktoritära. Respekten för yttrandefriheten är i dag lägre än på tio år och desinformation sprids snabbt. Och på många håll i världen går även jämställdhet mellan könen tillbaka.

Rysslands anfallskrig mot Ukraina har inte bara satt det ukrainska folkets trygghet och säkerhet ur spel. Kriget har även fördjupat fattigdomen och utsattheten i närliggande länder som redan innan kriget hade stora utmaningar. Konsekvenser av klimatförändringar, som torkan på Afrikas horn och översvämningarna i Pakistan, har ytterligare ökat utsattheten och otryggheten för miljontals människor.

Sidas årsredovisning för 2022 visar att Sveriges biståndsarbete med fokus på att stödja de positiva krafterna i världen, gör skillnad.

Öppna data om biståndet

Vill du veta mer i detalj hur pengarna har använts och vad Sida har bidragit till, gå in på openaid.se.

Kvinnor i Bangladesh går på ett orlingsfält.
Foto: Quddus_Alam

Sidas årsredovisning 2022

Uppdaterad: March 30, 2023