Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Hit gick svenskt bistånd 2021

Sida har löpande anpassat arbetet under 2021 till följd av kriser och ansträngd säkerhetssituation i flera länder. Här kan du se exempel på vad Sida har bidragit till för att människor som lever i fattigdom och förtryck ska få det bättre.

Film

Året som gick 2021

Detta och mycket mer bidrog dina skattepengar till under 2021.

Speltid: 1m 8s

Biståndet - viktigare än någonsin

Krisen som följt i pandemins spår har förödande konsekvenser för låg- och medelinkomstländer. Samtidigt hotas utvecklingen i världen av flera andra kriser; klimat, minskat demokratiskt utrymme, korruption, pågående konflikter och humanitära katastrofer.

Även om fattigdomen minskat under 2021, så är det från betydligt högre nivåer än före pandemin. 

Resultat kan se olika ut

Sida arbetar alltid tillsammans med andra aktörer. Det kan vara organisationer, föreningar, myndigheter, universitet, banker, företag och kooperativ. Det är både svenska och internationella aktörer samt nationella och lokala partners.

Resultatet av biståndet – att människor som lever i fattigdom och förtryck har fått det bättre – kan i de flesta fall ses först efter några år. 

Allt som är viktigt går inte att mäta i siffror. Det kan handla om att under lång tid förändra attityder och strukturer; som till exempel att påverkansarbete bidragit till en plan för jämställdhet, att kartläggning av missförhållanden och korruption bidragit till rättsprocesser och domar, att kvinnors inflytande i fredsprocesser blivit starkare eller att stöd till valkommissioner bidragit till demokratisering och ökad yttrandefrihet.

Under 2021 har Sida gett stöd till 1955 projekt och insatser i samarbete med 797 partners. Här kan du se exempel på vad Sida tillsammans med partnerorganisationer har bidragit till.

Detta bidrog du till genom Sidas utvecklingssamarbete 2021

12 000 etiopiska flickor som utsatts för kvinnlig könsstympning fick vård

216 000 personer fick tillgång till förnybar el i Afrika

880 människorättsförsvarare och journalister sattes i säkerhet i Afghanistan

12 miljoner invånare i Ukraina fick ökad tillgång till samhällsservice

6,3 miljoner personer fick tillgång till vatten genom soldrivna vattenpumpar

40 000 personer i Guatemala, de flesta urfolkskvinnor, kunde försörja sig på lokala marknader

I Afrika söder om Sahara saknar fortfarande drygt hälften av befolkningen tillgång till elektricitet. Drygt ett dussin företag hade fram till september 2021 lånat pengar med hjälp av Sidas garanti. Mer än en miljon människor har fått tillgång till ren energi tack vare garantin.

Ingenjören George visar hur en solcellspump fungerar för lantbrukare Josephine

En bomullsfabrik, en gemensam marknad och inkännande samtal. Det är en del av receptet för ökad trygghet i delstaten Lakes State i Sydsudan. Sida har bidragit till att fredskommittéerna har har löst mer än 440 konflikter.

Medlemmar i kvinnokollektivet vid fabriken i Wulu, vid invigningen 2021.

Moçambique har en av Afrikas mest liberala abortlagstiftningar. Men i praktiken finns många hinder. Sida bidrar till att göra säkra aborter och preventivmedel tillgängliga för alla – och med att förändra negativa attityder. Bland annat används pastorer och radiopersonligheter för att nå ut med budskapet.

En flicka och hennes mamma

När Matrida Milanzi var 14 år blev hon gravid och måste hoppa av skolan i Tanzania. Fem år senare kunde hon börja ta igen det hon missat tack vare en särskild Sidastöttad satsning. Nu ser hon ljust på framtiden och drömmer om att bli grundskolelärare.

Matrida Milanzi framför sin skola

Sidas årsredovisning 2021

Vill du veta mer i detalj hur pengarna har använts och vad Sida har bidragit till, gå in på openaid.se.

I Årsredovisningen redogör Sida för verksamheten under det gångna året. Här framgår hur mycket som utbetalats till olika länder och verksamheter samt en beskrivning av utvecklingssamarbetet och myndighetens övriga verksamhet.

Uppdaterad: March 30, 2023