Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Resultat av svenskt bistånd

Genom det svenska biståndet bidrar Sida och Sverige till att människor får det bättre. Här är information om hur Sida och våra partners mäter resultat för att säkerställa att biståndet gör nytta. Du hittar även exempel på hur Sidas arbete har bidragit till att människor som lever i fattigdom och förtryck har fått det bättre.

Så här mäter Sida resultat

Människor i världen får det bättre varje år. Genom det svenska biståndet bidrar Sverige till den utvecklingen. Sida och våra samarbetspartners mäter resultat på många olika nivåer. På så sätt ser vi till att det svenska biståndet gör nytta för de människor som lever i fattigdom eller under förtryck.

Resultat av svenskt bistånd 2019

Sveriges samlade bistånd uppgick 2019 till 51 miljarder kronor, varav nära 25,7 miljarder kronor betalades ut via Sida. Här följer exempel på vad Sidas arbete bidrog till under 2019.

Uppdaterad: 26 februari 2021