Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Publikationer om biståndet

Här hittar du Sidas utvärderingar och årsredovisningar, samt andra officiellt publicerade dokument och faktablad.

Om du inte hittar det du söker kan du prova att söka i publikationsarkivet på Openaids webbplats, som publicerar öppna data om det svenska biståndet, eller bland rapporterna på den statliga Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) webbplats.

Filtrera

62 träffar på 7 sidor

Process evaluation of three donor agencies’ responses to the COVID-19 pandemic in Bolivia during the period March–December 2020

This process evaluation concerns the response of three donor agencies (the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida), the Swiss Development Cooperation (SDC), and the Global Affairs Canada (GAC)) to the COVID-19 pandemic in Bolivia. The evaluation assesses in a comparative manner how well the three agencies have responded to the COVID-19 pandemic and lessons are drawn for future crises. Focus is on internal procedures within the agencies as well as on the reprogramming process. It is concluded that all three donor agencies have demonstrated a strong responsiveness towards project partners in Bolivia and that decentralised decision-making and adaptive capacity have been critical assets. It is recommended that more thorough assessments of headquarters’ “fit for fragility” preparedness are conducted, and that headquarters’ “duty of care” procedures are reviewed to address critical family issues and protection of national staff. Embassies are recommended to expand their virtual toolbox for communication and monitoring and to serve as a hub for exchange among partner’s during crises. More contextualised gender and vulnerability assessment tools should also be developed.


Språk: Engelska
År: 2021
publikationsbild

Greening Development Co‑operation

The OECD undertook a peer-learning exercise on environmental and climate integration in development co-operation to supportOECD members. Central to the exercise was the extent to which the environmental dimension of sustainable development ismanaged and integrated into the operations through policies, strategies, risk assessments, goal and result management andfollow-up as well as through staff development. Sida, Canada, the European Commission and the European Investment Bankwere examined and welcomed representatives from DAC, the International Institute for Environment and Development (IIED),Department for International Development (DFID), Switzerland, Austria, the EU and Canada. The review found that Sida has acomprehensive framework for environmental measures that has enabled integration of the environment and climate into itsmain roles as financier, analyst and dialogue partner. It also noted that Sida is in a position to challenge and support internationalpartners in raising their environmental ambitions. The review also concluded that there are major challenges for environmentalintegration in Swedish development cooperation. Among other things, it was noted that integration of environment and climate ispredominant in the planning phase of contribution. For increased impact, more focus is needed in implementation. Nine recommendations,with concrete proposals, were made in five main areas: mandate, system and process support, leadership andcapacity, learning and dialogue.


Språk: Engelska
År: 2019
publikationsbild

Greening Development Co‑operation

The OECD undertook a peer-learning exercise on environmental and climate mainstreaming in development co-operation tosupport OECD members. Central to the exercise was the extent to which the environmental dimension of sustainabledevelopment is managed and mainstreamed into the operations through policies, strategies, risk assessments, goal and resultmanagement and follow-up as well as through staff development. Sida, Canada, the European Commission and the EuropeanInvestment Bank were examined and welcomed representatives from DAC, the International Institute for Environment andDevelopment (IIED), Department for International Development (DFID), Switzerland, Austria, the EU and Canada. Lessons onenvironment mainstreaming were formulated around the five building blocks of i) strong policy commitment and leadership;ii) robust systems, processes and tools; iii) capacity and continuous skill development; iv) shared knowledge, learning andengagement; and v) well-supported country systems.


Språk: Engelska
År: 2019
publikationsbild

Joint Scandinavian Evaluation of Support to Capacity Development - Synthesis Report

Sida, Danida and Norad have conducted a joint evaluation of our support to capacity development in partner countries. The joint evaluation produced a series of background studies and three parallel evaluations of the agencies’ portfolios of capacity development in public sector organisations. The parallel evaluations followed an approach grounded in a generic theory of change for support to capacity development as developed in one of the background studies. The objectives of the joint evaluation were to (i) generate knowledge for a more evidence-based design of strategies for capacity development; and (ii) produce evidence of the relevance, effectiveness, efficiency, sustainability and impact of the agencies’ support to capacity development. This report is the main output of the last phase of the joint evaluation, and presents a synthesis of the findings and conclusions of the Sida, Danida and Norad evaluation reports. In the light of other knowledge and experience, the synthesis also aimed at extracting learnings of relevance to the development community more widely.


Språk: Engelska
År: 2016
publikationsbild

Supporting Child Rights Synthesis of Lessons Learned in Four Countries

This evaluation was commissioned jointly by the Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad) and the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) with the main purpose of evaluating results of the resources invested by Norway and Sweden in development co-operation in support of child rights. The report found considerable achievements albeit measured in terms of outputs rather than outcomes. However, it also finds that child participation in development efforts has been more tokenistic than substantial. It also highlights both challenges and opportunities with a mainstreaming approach to child rights.


Språk: Engelska
År: 2015
publikationsbild

Summary report of the public sector governance reform evaluation

Reform av den offentliga sektorn är avgörande för att minska fattigdomen och uppnå utvecklingsmålen. Biståndsgivare inom detta område har därför varit stor. Reformera den offentliga sektorn har dock visat sig vara en utmanande uppgift. denna rapport sammanfattar resultaten av en utvärdering av den offentliga sektorn samhällsstyrningsreformer (PSGR), liksom givarstödet, utveckla och övergångsbestämmelser länder under de tio åren 2001-2010. Utvärderingen undersöker reformer på flera områden: att statens roll, ledningen i centrum av regeringen, ansvarsskyldighet och tillsyn, statsförvaltningen system och program som fokuserar på mänskliga rättigheter, lag och ordning och kön. För varje kategori av reformen, involverat utvärderingen en litteraturstudie och genomgång av ett urval av programmen i fem länder: Bosnien och Hercegovina, Kambodja, Indonesien, Moçambique och Uganda. Från detta, lektioner drogs och rekommendationer presenteras för regeringarna samt utvecklingspartners.


Språk: Engelska
År: 2013
publikationsbild

Support to Civil Society Engagement in Policy Dialogue - Synthesis Report

Även om den politiska dialogen är ett område som främjas av många utvecklingspartner på olika sätt, finns det lite omfattande kunskap om den roll som CSO engagemang i politiken kan ha på inhemska ansvar och ägande av utveckling, inbegripet den roll DP kan spela för att stödja och främja den. Eftersom detta är en allt viktigare fråga, en utvärdering av erfarenheterna med det civila samhället engagemang i den politiska dialogen i Bangladesh, Moçambique och Uganda lanserades 2011. De tre länderna valdes för studie baserad på omfattningen av CSO stöd från idrifttagning givare, deras olika sammanhang och platser för tidigare CSO utvärderingar. Utvärderingen hade två övergripande syften. För det första att få en bättre förståelse för hur det civila samhällets organisationer delta i den politiska dialogen - strategier de använder, relevans och effektiviteten i deras politiska arbete, och begränsande och möjliggörande faktorer som påverkar deras arbete. Dels att analysera olika utvecklingsstrategier partner support - både när det gäller deras effektivitet (transaktionskostnader inblandade) och i termer av deras effektivitet - i syfte att göra stödet till detta område mer effektivt.


Språk: Engelska
År: 2013
publikationsbild

Support to Civil Society Engagement in Policy Dialogue - Mozambique Country Report

Denna Mozambique Land Studie av civila samhällets engagemang i den politiska dialogen har fått i uppdrag av tre internationella biståndsorgan (ADC / Österrike, Danida / Danmark och Sida / Sverige) på uppdrag av en större grupp av bilaterala utvecklingssamarbetet Partners (DP) (CIDA / Kanada, Finland och SDC / Schweiz), som stöder bedömningen genom sitt deltagande i en referens Grupp. Utvärderingen granskar effektiviteten i det civila samhällets organisationer (CSO) i den politiska dialogen i syfte att ge information till DP om hur man bäst stödjer CSO inom ett brett spektrum av länder och sektorer. Syftet med de två fallstudier som beskrivits i denna rapport är att ge en analys av hur CSO deltar i den politiska dialogen, vilka resultat de uppnått och vilka faktorer ha bidragit till dem. Denna studie är en av tre (de andra täcker Bangladesh och Uganda). Fältarbetet genomfördes i två faser under perioden september till december 2011 efter en miljöprövningens undersökning tidigare samma år.


Språk: Engelska
År: 2013
publikationsbild

Support to Civil Society Engagement in Policy Dialogue - Bangladesh Country Report

Den gemensamma utvärdering av civila samhällets engagemang i den politiska dialogen har fått i uppdrag av sex internationella utvecklingen myndigheter (Österrike, Kanada, Danmark, Finland, Sverige och Schweiz) för perioden maj 2011 till september 2012. den Utvärderingen fokuserar på effektiviteten i civila samhällets organisationer (CSO) i den politiska dialogen och den roll som spelas av utveckling Partners (DP) för att stödja CSO att påverka politiska resultat. Det övergripande syftet är lärdomen lärande för DP i form om hur man bäst stödja CSO inom den politiska dialogen i framtiden. Syftet med fallstudierna är att ge fördjupade analys av hur CSO deltar i den politiska dialogen, vilka resultat de uppnått och vilka faktorer har bidragit till dem. I denna rapport presenteras resultaten från Bangladesh land studien som genomfördes i två faser, september 2011 och Februari-mars 2012.


Språk: Engelska
År: 2013
publikationsbild

Apoio à Participação da Sociedade Civil no Diálogo sobre Políticas - Relatório Nacional de Moçambique

Denna nationella undersökning av det civila samhällets deltagande (SC) i den politiska dialogen i Moçambique har på uppdrag av tre internationella biståndsorgan (CAD / Österrike, Danida / Sida och Danmark / Sverige) på uppdrag av en större grupp Utveckling Partners (UP) bilateralt (CIDA / Kanada, Finland och ASDC / Schweiz), som stöder bedömningen deltar en referensgrupp. Utvärderingen undersöker effektiviteten hos det civila samhällets organisationer (CSO) i den politiska dialogen i syfte att tillhandahålla information av PD om det bästa sättet att stödja det civila samhällets organisationer i många länder och ett brett utbud av branscher. Syftet med de två fallstudier som beskrivs i denna rapport är att ge en analys av hur det civila samhällets organisationer deltar i dialogen politik, som resultat erhålls och vilka faktorer bidrog till dem. Denna studie är en tre (de andra två täcker Bangladesh och Uganda). Fältarbetet genomfördes i två faser under perioden september till december 2011, efter en förberedande studie tidigare under året.


Språk: Portugisiska
År: 2013
publikationsbild

62 träffar på 7 sidor