Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Support to Civil Society Engagement in Policy Dialogue - Mozambique Country Report

Sammanfattning

Denna Mozambique Land Studie av civila samhällets engagemang i den politiska dialogen har fått i uppdrag av tre internationella biståndsorgan (ADC / Österrike, Danida / Danmark och Sida / Sverige) på uppdrag av en större grupp av bilaterala utvecklingssamarbetet Partners (DP) (CIDA / Kanada, Finland och SDC / Schweiz), som stöder bedömningen genom sitt deltagande i en referens Grupp. Utvärderingen granskar effektiviteten i det civila samhällets organisationer (CSO) i den politiska dialogen i syfte att ge information till DP om hur man bäst stödjer CSO inom ett brett spektrum av länder och sektorer. Syftet med de två fallstudier som beskrivits i denna rapport är att ge en analys av hur CSO deltar i den politiska dialogen, vilka resultat de uppnått och vilka faktorer ha bidragit till dem. Denna studie är en av tre (de andra täcker Bangladesh och Uganda). Fältarbetet genomfördes i två faser under perioden september till december 2011 efter en miljöprövningens undersökning tidigare samma år.

Nedladdning:

Publicerad på webbplatsen: 2013-03-26

Publikationstyp: Utvärdering – Joint Evaluation

Utgiven: 2013

Språk: Engelska

Författare: