Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Support to Civil Society Engagement in Policy Dialogue - Bangladesh Country Report

Sammanfattning

Den gemensamma utvärdering av civila samhällets engagemang i den politiska dialogen har fått i uppdrag av sex internationella utvecklingen myndigheter (Österrike, Kanada, Danmark, Finland, Sverige och Schweiz) för perioden maj 2011 till september 2012. den Utvärderingen fokuserar på effektiviteten i civila samhällets organisationer (CSO) i den politiska dialogen och den roll som spelas av utveckling Partners (DP) för att stödja CSO att påverka politiska resultat. Det övergripande syftet är lärdomen lärande för DP i form om hur man bäst stödja CSO inom den politiska dialogen i framtiden. Syftet med fallstudierna är att ge fördjupade analys av hur CSO deltar i den politiska dialogen, vilka resultat de uppnått och vilka faktorer har bidragit till dem. I denna rapport presenteras resultaten från Bangladesh land studien som genomfördes i två faser, september 2011 och Februari-mars 2012.

Nedladdning:

Publicerad på webbplatsen: 2013-03-26

Publikationstyp: Utvärdering – Joint Evaluation

Utgiven: 2013

Språk: Engelska

Författare: