Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Summary report of the public sector governance reform evaluation

Sammanfattning

Reform av den offentliga sektorn är avgörande för att minska fattigdomen och uppnå utvecklingsmålen. Biståndsgivare inom detta område har därför varit stor. Reformera den offentliga sektorn har dock visat sig vara en utmanande uppgift. denna rapport sammanfattar resultaten av en utvärdering av den offentliga sektorn samhällsstyrningsreformer (PSGR), liksom givarstödet, utveckla och övergångsbestämmelser länder under de tio åren 2001-2010. Utvärderingen undersöker reformer på flera områden: att statens roll, ledningen i centrum av regeringen, ansvarsskyldighet och tillsyn, statsförvaltningen system och program som fokuserar på mänskliga rättigheter, lag och ordning och kön. För varje kategori av reformen, involverat utvärderingen en litteraturstudie och genomgång av ett urval av programmen i fem länder: Bosnien och Hercegovina, Kambodja, Indonesien, Moçambique och Uganda. Från detta, lektioner drogs och rekommendationer presenteras för regeringarna samt utvecklingspartners.

Nedladdning:

Publicerad på webbplatsen: 2013-06-28

Publikationstyp: Utvärdering – Joint Evaluation

Utgiven: 2013

Språk: Engelska

Författare: Mark Turner