Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas analys av den multidimensionella fattigdomen i låg- och medelinkomstländer 2020

Sammanfattning

Denna analys av global multidimensionell fattigdom har tagits fram av Sida som ett underlag för de fördjupade översynerna av globala tematiska strategier hösten 2020. Efter en lång period av påtagligt minskande multidimensionell fattigdom i världen har trenden vänt, något som förstärkts av covid-19-pandemin. Minskningen i resursfattigdomen saktade av redan innan pandemin, vars följdverkningar i kombination med konflikt och klimatförändringar har lett till att den extrema inkomstfattigdomen ökar i världen för första gången på en generation. Tre fjärdedelar av världens extremt fattiga lever i fragila och konfliktpåverkade länder och en stor del av de extremt fattiga i världen lever på landsbygden, är unga och lågt utbildade. Majoriteten av världen fattiga är kvinnor. Afrika är den kontinent där störst andel av befolkningen lever i extrem inkomstfattigdom. Utbildningsnivån i den vuxna generationen har stigit och i genomsnitt lever människor längre och friskare liv. Samtidigt har andelen människor som lever i livsmedelsotrygghet ökat. Antalet väpnade konflikter ligger på en historiskt hög nivå och utvecklingen inom mänsklig säkerhet går mestadels i fel riktning. Mellan 2015 och 2018 fördubblades exempelvis den extrema fattigdomen i MENAregionen som en konsekvens av krigen i Syrien och Jemen. Fram tills nyligen var trenden inom möjligheter och val positiv. Tillgången till hälsovård, energi, vatten och sanitet ökade, liksom andelen barn som går i skolan, men framstegen har varit ojämna och de största utmaningarna finns i fragila och konfliktdrabbade stater, som halkar efter globalt. Det råder en negativ trend vad gäller SRHR i allmänhet och rätten till abort specifikt. Efter en lång positiv utveckling inom makt och röst så minskar andelen människor som lever i samhällen där de kan påverka sitt lands politiska utveckling. Utrymmet för röstbärare, exempelvis miljöförsvarare, MR-aktivister och journalister, begränsas aktivt och i ökande grad. Intolerans och diskriminering av minoritetsgrupper, inte minst hbtqi-personer och urfolk, har ökat.

Nedladdning:

Publicerad på webbplatsen: 2022-05-11

Publikationstyp: -

Utgiven: 2022

Språk: Engelska

Författare: