Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Livsmedelskrisen 2022

Enheten för tematiskt stöd

Sammanfattning

Under 2022 har situationen för livsmedelstrygghet försämrats och de akuta humanitära behoven eskalerat som direkt följd av Rysslands invasionskrig i Ukraina. Denna kris adderas till en rad olösta kriser. Redan i början av året var antalet människor i hunger, fattigdom och på flykt höga genom en rad komplexa orsaker som förenklat brukar sammanfattas konflikt, pandemin, klimat och ekonomisk kris. I september 2022 saknade var tionde människa dagligen säker tillgång till mat (bilaga 1).

Nedladdning:

Publicerad på webbplatsen: 2022-11-14

Publikationstyp: -

Utgiven: 2022

Språk: Svenska

Författare: