Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

ICTs for Democracy

Information and Communication Technologies for the Enhancement of Democracy - with a Focus on Empowerment

Sammanfattning

Denna studie behandlar ICT för demokrati. Den innehåller situationsanalys samt en diskussion om framtida potential. Studien ger ett bra underlag för planering av stöd inom utvecklingssamarbete och föreslår möjliga framtida områden där demokratiska processer kan stärkas med ICT. Studien består av en teoretisk del, samt tre fältstudier i repektive Kenya, Tanzania och Uganda.

Nedladdning:

Publicerad på webbplatsen: 2009-09-21

Publikationstyp: -

Utgiven: 2009

Språk: Engelska

Författare: