Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

En vägledning till resultatstyrd projektplanering med hjälp av LFAmetoden (The Logical Framework Approach)

Mål- och resultatstyrning ( 2015 RBM) enligt LFA-metoden - 2015

Sammanfattning

LFA RBM Projektplanering Programplanering Mål- och resultatstyrning Resultatstyrning Uppföljning av projektet

Nedladdning:

Publicerad på webbplatsen: 2015-08-26

Publikationstyp: -

Utgiven: 2015

Språk: Svenska

Författare: Kari Örtengren