Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Apoio à Participação da Sociedade Civil no Diálogo sobre Políticas - Relatório Nacional de Moçambique

Sammanfattning

Denna nationella undersökning av det civila samhällets deltagande (SC) i den politiska dialogen i Moçambique har på uppdrag av tre internationella biståndsorgan (CAD / Österrike, Danida / Sida och Danmark / Sverige) på uppdrag av en större grupp Utveckling Partners (UP) bilateralt (CIDA / Kanada, Finland och ASDC / Schweiz), som stöder bedömningen deltar en referensgrupp. Utvärderingen undersöker effektiviteten hos det civila samhällets organisationer (CSO) i den politiska dialogen i syfte att tillhandahålla information av PD om det bästa sättet att stödja det civila samhällets organisationer i många länder och ett brett utbud av branscher. Syftet med de två fallstudier som beskrivs i denna rapport är att ge en analys av hur det civila samhällets organisationer deltar i dialogen politik, som resultat erhålls och vilka faktorer bidrog till dem. Denna studie är en tre (de andra två täcker Bangladesh och Uganda). Fältarbetet genomfördes i två faser under perioden september till december 2011, efter en förberedande studie tidigare under året.

Nedladdning:

Publicerad på webbplatsen: 2013-03-26

Publikationstyp: Utvärdering – Joint Evaluation

Utgiven: 2013

Språk: Portugisiska

Författare: