Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Utlysningar

Aktuella ansökningar och dess ansökningsomgångar. För mer information och riktlinjer om ansökningsförfarandet, se specifik utlysning.

Utlysningen ska skapa bättre förutsättningar för internationell forskningssamverkan som på sikt kan bidra till Globala målen för hållbar utveckling, genom att ge svenska forskare möjlighet att tillsammans med forskare utanför Europa utveckla nätverk för gemensamma projektidéer. Deadline: 25 augusti, 2022.

Uppdaterad: May 12, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning