Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Publikationer om biståndet

Här hittar du Sidas utvärderingar och årsredovisningar, samt andra officiellt publicerade dokument och faktablad.

Filtrera

2274 träffar på 228 sidor

Sidas årsredovisning 2017

I Årsredovisningen redogör Sida för verksamheten under det gångna året. Redovisningen följer de uppdrag vi har att utföra enligt instruktionen för myndigheten samt de uppgifter som ålagts oss enligt regleringsbrevet. Av Årsredovisningen framgår hur mycket som utbetalats till olika länder och verksamheter samt en beskrivning av utvecklingssamarbetet och myndighetens övriga verksamhet.


Publikationstyp: -
Språk: Svenska
År: 2018
publikationsbild

Sidas årsredovisning 2013

I Årsredovisningen redogör Sida för verksamheten under det gångna året. Redovisningen följer de uppdrag vi har att utföra enligt instruktionen för myndigheten samt de uppgifter som ålagts oss enligt regleringsbrevet. Av Årsredovisningen framgår hur mycket som utbetalats till olika länder och verksamheter samt en beskrivning av utvecklingssamarbetet och myndighetens övriga verksamhet.


Publikationstyp: -
Språk: Svenska
År: 2014
publikationsbild

Sidas årsredovisning 2019

I Årsredovisningen redogör Sida för verksamheten under det gångna året. Redovisningen följer de uppdrag vi har att utföra enligt instruktionen för myndigheten samt de uppgifter som ålagts oss enligt regleringsbrevet. Av Årsredovisningen framgår hur mycket som utbetalats till olika länder och verksamheter samt en beskrivning av utvecklingssamarbetet och myndighetens övriga verksamhet.


Publikationstyp: -
Språk: Svenska
År: 2020
publikationsbild

Resultatbilaga 2008

Resultatbilagan till årsredovisningen är en fristående resultaredovisning som ingår i regeringens resultatskrivelse till riksdagen om Sveriges bistånd. Resultatbilagan trycks därför inte, utan finns endast tillgänglig i elektroniskt format. Bilagan innehåller en översiktlig redovisning över de resultat som det svenska utvecklingssamarbetet uppnått genom myndigheten. Redovisningen görs dels från ett tematiskt, dels från ett regionalt perspektiv. <a href="http://www.sida.se/Svenska/publikationer/131088/Sidas-rsredovisning-2008">Länk till Sidas årsredovisning 2008</a>


Publikationstyp: -
Språk: Svenska
År: 2009
publikationsbild

Sidas årsredovisning 2008

Årsredovisningen för 2008 presenterar endast resultat över myndighetens administration samt myndighetens ekonomiska ställning utgående från återrapporteringskrav i regeringens regleringsbrev för 2008. Sidas andel av det svenska utvecklingssamarbetet finns presenterat i en ny fristående resultatbilaga till årsredovisningen. Bilagan ingår i regeringens resultatskrivelse till riksdagen om Sveriges bistånd. Årsredovisningen för 2008 är inte översatt till engelska. <a href="http://www.sida.se/contentassets/92cc2ff9e558427ebfe8fd9411791cd2/14859.pdf">Länk till resultatbilagan </a>


Publikationstyp: -
Språk: Svenska
År: 2009
publikationsbild

Sidas årsredovisning 2012

I Årsredovisningen redogör Sida för verksamheten under det gångna året. Redovisningen följer de uppdrag vi har att utföra enligt instruktionen för myndigheten samt de uppgifter som ålagts oss enligt regleringsbrevet. Av Årsredovisningen framgår hur mycket som utbetalats till olika länder och verksamheter samt en beskrivning av utvecklingssamarbetet och myndighetens övriga verksamhet.


Publikationstyp: -
Språk: Svenska
År: 2013
publikationsbild

Sidas årsredovisning 2016

I Årsredovisningen redogör Sida för verksamheten under det gångna året. Redovisningen följer de uppdrag vi har att utföra enligt instruktionen för myndigheten samt de uppgifter som ålagts oss enligt regleringsbrevet. Av Årsredovisningen framgår hur mycket som utbetalats till olika länder och verksamheter samt en beskrivning av utvecklingssamarbetet och myndighetens övriga verksamhet.


Publikationstyp: -
Språk: Svenska
År: 2017
publikationsbild

Sidas årsredovisning 2021

I Årsredovisningen redogör Sida för verksamheten under det gångna året. Redovisningen följer de uppdrag vi har att utföra enligt instruktionen för myndigheten samt de uppgifter som ålagts oss enligt regleringsbrevet. Av Årsredovisningen framgår hur mycket som utbetalats till olika länder och verksamheter samt en beskrivning av utvecklingssamarbetet och myndighetens övriga verksamhet.


Publikationstyp: -
Språk: Svenska
År: 2022
publikationsbild

Sidas årsredovisning 2015

I Årsredovisningen redogör Sida för verksamheten under det gångna året. Redovisningen följer de uppdrag vi har att utföra enligt instruktionen för myndigheten samt de uppgifter som ålagts oss enligt regleringsbrevet. Av Årsredovisningen framgår hur mycket som utbetalats till olika länder och verksamheter samt en beskrivning av utvecklingssamarbetet och myndighetens övriga verksamhet.


Publikationstyp: -
Språk: Svenska
År: 2016
publikationsbild

Sidas årsredovisning 2014

I Årsredovisningen redogör Sida för verksamheten under det gångna året. Redovisningen följer de uppdrag vi har att utföra enligt instruktionen för myndigheten samt de uppgifter som ålagts oss enligt regleringsbrevet. Av Årsredovisningen framgår hur mycket som utbetalats till olika länder och verksamheter samt en beskrivning av utvecklingssamarbetet och myndighetens övriga verksamhet.


Publikationstyp: -
Språk: Svenska
År: 2015
publikationsbild

2274 träffar på 228 sidor