Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Cybersecurity in Ukraine

Sista ansökningsdag: torsdag 13 januari, 2021. Mottagarland: Ukraina.

EU Twinning-projektet “Support to Cybersecurity in Ukraine” är nu öppet för projektförslag.

Sista ansökningsdag är torsdag 13 januari, 2021. Skicka projektförslaget till Sveriges nationella kontaktpunkt på twinning@sida.se

EU-sektor: Rättsliga och inrikes frågor

Referensnummer: UA 19 ENI JH 01 21

Uppdaterad: 17 november 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning