Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Administrative capacities for the Organization of Agricultural Markets

Sista ansökningsdag: måndag 20 december, 2021. Mottagarland: Serbien.

EU Twinning-projektet “Strengthening and adaptation of administrative capacities for the introduction of the Organization of Agricultural Markets” är nu öppet för projektförslag.

Sista ansökningsdag är måndag 20 december 2021. Skicka projektförslaget till Sveriges nationella kontaktpunkt på twinning@sida.se

EU-sektor: Jordbruk

Referensnummer: SR 18 IPA AG 01 21

Uppdaterad: 2 november 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning