Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

TAIEX

Technical Assistance Information Exchange (TAIEX) är ett instrument för snabb och effektiv teknisk assistans. Syftet är att bidra till att EU:s kandidatländer och potentiella kandidatländer anpassar sig till unionens lagstiftning, samt kunskapsutbyte mellan EU:s medlemsländer och grannländer.

TAIEX – kunskapsutbyte i EU-frågor

TAIEX är begränsat till en specifik uppgift under en kortare tidsrymd. Det genomförs i form av workshops och expertuppdrag till mottagarlandet eller studiebesök i en medlemsstat.

Mottagarländerna sänder ut förfrågningar om stöd genom EU-kommissionen, antingen till specifika länder eller samtliga EU-länder. TAIEX har en kontaktpunkt på Sida som hjälper till att identifiera lämpliga experter till mottagarländernas förfrågningar. TAIEX-enheten i Bryssel kontaktar även experter som är registrerade i TAIEX expertdatabas. Där kan både svenska myndigheter och enskilda statstjänstepersoner registrera sig.

Myndigheter kan också ansöka om att genomföra projekt som mottagarländerna annonserat ut via TAIEX hemsida. Utlysningen måste besvaras inom ett fåtal dagar för att ha en chans att få uppdraget. Någon ansökan krävs inte, endast kontaktdetaljer. Svaret på utlysningen sänds antingen genom kontaktpunkten på Sida eller direkt till TAIEX i Bryssel.

Kontakt

Den svenska kontaktpunkten för Twinning och TAIEX som kan bistå med information och råd finns på Sida och nås på e-post: twinning@sida.se.

Uppdaterad: January 19, 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning