Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Swedish Leadership for Sustainable Development

Swedish Leadership for Sustainable Development är ett nätverk av ett tjugotal ledande företag och tre expertorganisationer med svensk koppling. Nätverket samordnas av Sida och är ett forum för lärande, partnerskap, konkreta projekt och samverkansmodeller för minskad fattigdom och hållbar utveckling.

Brett samarbete nödvändigt för att minska fattigdom

Globala målen för hållbar utveckling samlar olika aktörer kring utvecklings- och hållbarhetsfrågor på ett tydligare sätt än någonsin tidigare. Morgondagens lösningar för att minska fattigdom handlar därför alltmer om att bygga partnerskap som involverar såväl stater som näringsliv och det civila samhället.

Redan idag står den privata sektorn för den största delen av investeringarna i världens låg- och medelinkomstländer. Ett engagerat näringsliv som tar långsiktigt ansvar är därmed avgörande för att skapa jobb, stärka marknader och bygga hållbara samhällen.

Sida ska vara en relevant partner för det svenska näringslivet och bidra till att verksamheter och investeringar gör skillnad för människor som lever i fattigdom och utsatthet.

Näringslivet bidrar till Globala målen

Nätverkets mål är att accelerera genomförandet av Agenda 2030 internationellt. Genom att verka i partnerskap kan Sida och näringslivet uppnå större utväxling i arbetet mot Globala målen.

År 2020 lanserades SLSD:s nya gemensamma åtagande med fokus på att ”inte lämna någon utanför transformationen till ett klimatneutralt samhälle”. Med andra ord behöver Globala målen uppnås samtidigt som klimatutsläpp minskas i linje med Parisavtalet.

Nätverket skapar förändring genom ny kunskap, nya partnerskap och påverkan

Samarbetet har tre delar: Action Labs, Inspiration Studio och Influence Factory.

Action Lab

Inom Action Lab skapar Sida och SLSD en arena för att utveckla lösningar och skapa nya partnerskap. En Action Lab-process behandlar en fråga eller en utmaning som inkluderar ett eller flera Globala mål och där SLSD bjuder in relevanta aktörer utanför SLSD som har en potential att tillsammans med företagen och Sida hitta nya lösningar. Action Lab har till exempel handlat om arbetsförhållanden i globala värdekedjor, ungdomars sysselsättning i utvecklingsländer och hållbara inköp av svåra råvaror.

Inspiration Studio

Inspiration Studio är tillfällen för att inspirera, dela information och skapa nätverk mellan företagen, Sida, andra myndigheter, civilsamhälle och andra aktörer.

Influence Factory

Influence Factory handlar om att inspirera andra aktörer att bidra till Globala målen och påverka frågor som är relevanta till nätverkets mål.

Exempel på samarbeten

Samarbetet inom SLSD har till exempel lett till:

  • en satsning på yrkesutbildning i Zambia och Etiopien
  • ett projekt för minskad vatten- och kemikalieanvändning i textilbranschens produktionsled.
  • näringslivssamarbete för ansvarsfull produktion av kobolt i DR Kongo
  • inspel till förhandlingarna inför utformandet av Agenda 2030 globalt, och genomförandet av Agenda 2030 i Sverige.

SLSD inspirerade till att det år 2016 bildades ett liknande nätverk men med svenska investerare, Swedish Investors for Sustainable Development (SISD).

Leder vägen för hållbar utveckling i praktiken

En gång per år träffas hela nätverket på VD-nivå för att diskutera frågor kopplade till Globala målen.
Genom Swedish Leadership visar de medverkande företagen och organisationerna ledarskap för hållbar utveckling i praktisk handling – inte minst när det gäller partnerskap mellan det offentliga och det privata. Nätverket vill sprida detta sätt att samarbeta över sektors- och branschgränser och inspirera andra globala aktörer att bygga liknande partnerskap.

Swedish Leadership vill också utmana företag världen över att flytta fram sina positioner inom hållbarhetsarbete och i konkret handling bidra till genomförandet av Agenda 2030.

För mer information, kontakta: sleaders@sida.se

Medlemmar i Swedish Leadership for Sustainable Development

ABB AB
AstraZeneca AB
Atlas Copco AB
Axel Johnson AB
Business Sweden
Elekta AB
Epiroc AB
Ericsson AB
ICA Gruppen AB
IKEA
Lindex AB
Löfbergs Lila AB
Sandvik AB
Scania AB
Skandinaviska Enskilda Banken AB
SSAB AB
Stockholm Environment Institute (SEI)
Stockholm Resilience Center (SRC)
Stockholm International Water Institute (SIWI)
Tele2 AB
Telia Company
Tetra Laval Group
TUI Nordic
Unilever
Volvo Group

Fördjupa dig i ämnet

Uppdaterad: February 15, 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning