Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Garantier

Sida kan utfärda garantier som gör att banker och andra investerare vågar satsa pengar i små företag. Företag och entreprenörer i utvecklingsländer får lättare tillgång till kapital. Det underlättar investeringar som bidrar till att minska fattigdomen.

Finansiering hjälper företag växa

Många små och medelstora företag i Sidas samarbetsländer har svårt att hitta finansiering. Det gäller inte minst för kvinnor och unga entreprenörer. Företaget kanske är relativt nystartat, inte har fått lån tidigare eller saknar säkerhet för lånet. Då vågar inte banker och investerare gå in med pengar. Ett annat hinder kan vara att företaget arbetar i en konfliktdrabbad miljö. Utan finansiering kan företagen inte växa eller anställa. Detta hindrar företagen och landets ekonomi.

När Sida går in med en garanti vågar banker erbjuda lån till entreprenörer och småföretag. Då skapas bättre möjligheter för människor och hela samhällen.

Sidagarantin hjälper människor som lever i fattigdom och förtryck att förbättra sina levnadsvillkor.

Vad är en garanti?

Sidas garantier fungerar som en försäkring för den som lånar ut pengar. Om låntagaren inte kan betala tillbaka sin skuld, får utlånaren ändå tillbaka en del av pengarna. Precis som en privatperson som betalar en avgift eller premie för sin försäkring behöver Sidas garantitagare (bank eller annan investerare) betala en avgift för garantin.

Sidas garantier har möjlighet att täcka utlåning till både stora infrastrukturprojekt och små lån från exempelvis lokala banker. De flesta av garantiprojekten täcker en del av utlåningen till små och medelstora företag inom viktiga sektorer som jordbruk, hälsa, förnybar energi eller tillverkning. De mindre lånen går ofta till dem som har extra svårt att få tillgång till finansiering, som småföretagare, kvinnor och unga.

Fördelar med Sidas garantier

  • Hjälper människor som lever i fattigdom och förtryck att förbättra sina levnadsvillkor.
  • Är flexibla och kan användas inom olika områden för att bidra till ekonomiskt, socialt och miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling.
  • Ger särskilda målgrupper och ändamål tillgång till kapital. Alla investeringar utgår från Sveriges strategier för utvecklingssamarbetet.
  • Hjälper investerare att analysera risker. Tillsammans med kapacitetsutvecklingsprogram ökar det investerares incitament att låna ut pengar.
  • Varje krona som investeras i ett utvecklingsprojekt mångdubblas och bidrar till att projektet når fler människor och fler platser.

Film

Så arbetar Sida med garantier

Speltid: 2m 16s

Fördjupa dig i ämnet

Uppdaterad: November 21, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning