Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Market Systems Development Toolbox

I Sidas Market Systems Development Toolbox hittar du verktyg och vägledning för att öka möjligheten för människor som lever i fattigdom att delta i, bidra till och dra nytta av ekonomisk utveckling.

Marknadsutveckling för människor i fattigdom

Människor som lever i fattigdom är beroende av marknader för sin inkomst och för köp av varor och tjänster. Det kan handla om marknader för jobb, livsmedel, nödvändiga tjänster och insatsvaror för produktion. Men ofta möter marknaden inte de behov som människor som lever i fattigdom har. Ibland är marknaderna inte tillgängliga och behöver förbättras för att öka människors valmöjligheter.

Sidas stöd till marknadsutveckling ska öka möjligheten för kvinnor och män som lever i fattigdom att delta i, bidra till och dra nytta av ekonomisk utveckling.

Fokus på varaktiga resultat i större skala

För att bidra till en inkluderande ekonomisk utveckling förespråkar Sida en marknadssystemansats (Market System Development, MSD). Den har ett starkt fokus på fattigdom och systemförändringar som gynnar innovativa och lokala lösningar för att uppnå varaktiga resultat i större skala.

Verktygslådan visar hur och varför en systemansats kan tillämpas. Den ger en kort introduktion och vägledning till hur en systemansats konkret kan tillämpas med fokus på:

  • Introduktion till marknadssystemansats
  • Analys och utformning
  • Genomförande
  • Uppföljning och resultat av insats

Lär dig mer om marknader

BEAM Exchange är ett forum för kunskapsutbyte och lärande om marknadens roll i fattigdomsbekämpning.

Uppdaterad: November 26, 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning