Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Forskare och universitet

Sida stöder forskning i, för och av låginkomstländer. Syftet är att minska fattigdom och bygga hållbara samhällen. Våra partner är nationella, regionala och globala forskningsinstitutioner och organisationer som stödjer forskning

Forskning för fattigdomsbekämpning

Sida stöder forskning som är relevant för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. Målet är att rädda liv och lägga grunden för varje människas rätt och möjlighet att leva ett värdigt liv.

Svenskt forskningssamarbete står på tre ben:

  • Vi stärker kapaciteten för forskning och skapar hållbara forskningsmiljöer.
  • Vi stöder forskning inom natur-, hälso- och samhällsvetenskap och humaniora, och vi stöder tillämpad vetenskap samt grundforskning.
  • Vi främjar innovation genom att stödja lokala och regionala innovationssystem.

Uppdaterad: February 10, 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning