Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Samarbetspartner till Sida

Som samarbetspartner till Sida spelar du en viktig roll i att minska fattigdomen i världen. Här hittar du information om våra olika samarbetsformer och hur du kan samarbeta med oss. Här finns också material för dig som redan är partner till Sida eller som arbetar med bistånd på annat sätt och söker metodstöd.

Vill du samarbeta med Sida för att minska fattigdomen?

Sidas val av samarbetspartner följer en särskild process. Vilken typ av projekt eller program som Sida kan finansiera och under vilken period styrs av regeringens strategier för bistånd.

Tre personer står eller går i en bred trappa, framför Sidas logga.

Samarbeten inom biståndet

Såväl civilsamhälle och näringsliv som offentlig sektor och universitet har möjlighet att samarbeta med Sida. Vi har ett stort antal partner – både i Sverige och i våra samarbetsländer.

Civilsamhället och organisationer

En stor del av svenskt bistånd går till det civila samhället och organisationer som bedriver utvecklingssamarbete med lokala partner i samarbetsländer. Sida har också ett antal så kallade strategiska partner.

Forskare och universitet

Sida samarbetar med universitet, ministerier och forskningsråd i låginkomstländer. Syftet är att öka ländernas möjligheter att själva bedriva forskning som bekämpar fattigdom. Sida stödjer också lokalt arbete för innovation och nätverkande i låginkomstländer.

Multilaterala organisationer

Genom det multilaterala samarbetet bidrar Sida till en positiv utveckling för människor som lever i fattigdom inom Sveriges prioriterade tematiska områden. Multilateralt samarbete gör det också möjligt att bidra till utveckling i länder som Sverige inte har bilateralt samarbete med.

Offentlig sektor

Som svensk myndighet finns stora möjligheter att bidra till utveckling i Sidas samarbetsländer. Syftet är att stärka och bygga upp myndighetens motpart i ett samarbetsland. Det är ett arbete som ger nya erfarenheter med internationella kollegor.

Näringsliv

Sida ingår partnerskap med företag och näringslivsorganisationer som bidrar till ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Vi erbjuder också stöd och rådgivning för att utveckla samarbeten med ett urval länder.

Metoder och material för dig som arbetar med bistånd

Sida arbetar löpande för att ta fram stöd och material för dig som arbetar med svenskt utvecklingssamarbete. Här finns materialet tillgängligt för nedladdning på engelska.

Bilden består av fyra cirklar i olika storlek som är placerade i varandra. I mitten av bilden finns den minsta cirkeln, det är modellens mittpunkt. Inuti den lilla cirkeln står det Vem med mörk text. Den lilla cirkeln utgör även en kombinerad bas för kvinno- och manstecknet. Kvinnans korstecken pekar nedåt från cirkeln och mannens pil pekar snett uppåt höger från cirkeln. Den lilla cirkeln är placerad mitt i en annan större cirkel. Denna större cirkel är uppdelad i fyra lika stora bitar, där varje bit pekar inåt mot den lilla cirkeln. Var och en av dessa bitar representerar de fyra dimensionerna av fattigdom. Den inre lilla cirkeln och den större cirkeln omges av två yttre ringar. ”Hur and Varför” står skrivet på fyra ställen i den första yttre ringen. Den yttersta ringen representerar de fyra olika kontexterna i en multidimensionell fattigdomsanalys: Konflikt och fred kontext, Miljökontext, Ekonomisk och social kontext samt Politisk and Institutionell kontext, vilka alla står skrivna i den yttersta ringen.

Aktuella utlysningar

Sida gör ibland utlysningar för att hitta nya samarbetspartner. Här hittar du aktuella utlysningar.

En man står i en butik och håller i solceller.

Uppdaterad: May 31, 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning