Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Miljöledning

Sida arbetar för att minska sin negativa påverkan på miljön. Sidas miljöledningssystem är ett verktyg för att göra detta på ett effektivt och systematiskt sätt.

Sidas ledning ansvarar för att styra miljöarbetet, att det följs upp och att det ständigt förbättras. Sida har alla komponenter i ett miljöledningssystem på plats:

  • miljöutredning
  • miljöpolicy
  • miljömål
  • handlingsplan
  • rutiner för hanteringen av miljöledningssystemet

Detta enligt regeringens förordning om miljöledning i statliga myndigheter. I enlighet med regeringens instruktion ska hela Sidas verksamhet dessutom genomsyras av ett integrerat miljö- och klimatperspektiv.

Miljöledningssystemet följs upp genom en intern miljörevision varje år. Där ingår en kontroll av att Sida följer gällande miljöregler och andra styrande dokument i miljöarbetet.

Uppdaterad: November 15, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning