Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Svenskt stöd till hårt drabbade av tyfonen i Filippinerna

Årets kraftigaste tyfon i Asien, med kraftiga vindar och översvämningar som följd, har lett till att många människor förlorat sina hem och ägodelar. Nu får 44 000 barn och vuxna i Filippinerna svenskt stöd med pengar, tält, hälsopaket, vattenrening och psykosocialt stöd. Sida ger drygt 8 miljoner kronor i akut humanitärt bistånd, som går via Rädda Barnen och ACT Svenska Kyrkan. Även Plan International får stöd för att återuppbygga förstörda skolor i Vietnam.

Den kraftiga tyfonen Goni drog in över Filippinerna den 1 november och drabbade cirka 2,1 miljoner människor. Goni förde med sig våldsamma vindar och extrema regn som orsakade översvämningar och jordskred. Förödelsen blev enorm och enligt FN:s kontor för samordning av humanitärt bistånd, OCHA, har nästan 100 000 hem förstörts och 85 000 människor är fortfarande evakuerade. Hittills har 25 människor dött och 400 skadats.

Biståndsmyndigheten Sida beviljar akuthjälp i form av kontantstöd motsvarande minimilön, tält, hygien- och hälsopaket och reparation av vattenreningsverk samt information om hälsa och näringsintag samt ger psykosocialt stöd till barn och vuxna. Det humanitära stödet på drygt 8 miljoner går via ACT Svenska Kyrkan och Rädda Barnen och riktas till 44 000 unga och vuxna i de drabbade delarna av Filippinerna.

– Trots att många människor har drabbats och skadorna är betydande efter årets hittills värsta tyfon, är det ändå relativt få som har mist livet, jämfört med liknande katastrofer tidigare, säger Elisabet Hedin, tillförordnad chef på Sidas humanitära enhet.

 – Att färre dör eller skadas visar att Filippinerna verkligen lyckats bättre med det viktiga förebyggande arbetet i samband med naturkatastrofer, säger Elisabet Hedin.

Sida har sedan tidigare frigjort 3,5 miljoner kronor till Plan International för att stödja några av de hundratusentals som drabbats i Vietnam under årets tyfonsäsong. Cirka 15 000 människor ska få hjälp i form av kontantstöd, hygienpaket, utbildningsmaterial och återuppbyggda skolor.

Rädda Barnens akutstöd i Filippinerna

  • Stöd till 6 000 människor, av vilka 3 600 är barn
  • Delar ut kontantstöd för att täcka grundläggande behov, informerar om hälsa och näringsintag samt ger psykosocialt stöd till barn och vuxna
  • Ger stöd via Rädda Barnen Filippinerna
  • Får 3,2 miljoner kronor i humanitärt bistånd från Sida

ACT Svenska Kyrkans akutstöd i Filippinerna

  • Stöd till 38 000 människor
  • Delar ut kontantstöd motsvarande minimilön, utdelning av tält och hygien- och hälsopaket samt reparerar vattenreningsverk.
  • Ger stöd via sin lokala partner National Council of Churches in the Philippines, NCCP
  • Får 5 miljoner kronor i humanitärt bistånd från Sida

Uppdaterad: 15 december 2020