Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sida ger stöd till flyktingar från Tigray

Efter senaste tidens oroligheter i etiopiska delstaten Tigray är ett stort antal människor på flykt undan våldet. Biståndsmyndigheten Sida har nu beviljat stöd till flyktingar som tagit sig över gränsen till Sudan, där 30 000 ska få stöd med rent vatten och sanitet, och med att få skydd från våld och psykosocialt stöd.

Striderna har rasat mellan regeringsstyrkor och regionala styrkor i Tigray sedan början av november, och drygt 40 000 personer har flytt över gränsen till Sudan. Tusentals flyktingar fortsätter att korsa gränsen varje dag.

– De flesta som kommer till Sudan från Tigray är kvinnor och barn, och de är i dålig kondition, både fysiskt och psykiskt och behöver humanitärt stöd, säger Elisabet Hedin, tillförordnad chef på Sidans humanitära enhet.

Sida beviljar ett stöd på nära fyra miljoner kronor till ACT Svenska Kyrkan ur den speciella pott, Rapid Response Mechanism, som finns för den här typen av akuta humanitära insatser. Vid akuta insatser växer behoven snabbt, och därför är Sidas rutin att inom 24 timmar besvara en förfrågan om de här speciella humanitära stöden.

Stödet kommer att fokusera på hygien-frågor som rent vatten och sanitet, vilket är viktig i tider av pandemi, men också på de stora behov som finns av säkerhet och psykosocialt stöd till de drabbade av konflikten.

Om striderna fortsätter beräknar man att antalet flyktingar inom ett halvår kommer att öka till 200 000 personer. FN:s organ för flyktingar, UNHCR, har börjat att omplacera flyktingar till platser längre bort från landgränsen, där man bygger ut möjligheterna att ge olika typer av stöd till de drabbade.

– Det är en svår humanitär situation för de tiotusentals som tvingats fly och sätta sig i säkerhet, och Sida fortsätter att följa situationen mycket noga, säger Elisabet Hedin.

Uppdaterad: 15 december 2020