Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas logotyp

Här kan du ladda ner olika versioner av Sidas logotyp. Logotyperna finns på flera språk.

Sidas logotyp får endast användas när Sida är avsändare, utgivare, producent eller arrangör –antingen ensam eller i samverkan med andra. Att något är finansierat med pengar från Sida ger inte rätt att använda logotypen. Om inte Sidas roll framgår tydligt används logotypen med disclaimer-text.  

Sverigelogotypen för främjande

När Sverige finansierar ett utvecklingsprojekt som vänder sig mot en utländsk publik ska Sverigelogotypen för främjande användas.

Logotyper för nedladdning samt instruktion för hur Sverigelogotypen ska användas finns på identity.sweden.se.

Sida svart
Använd den svarta logotypen när det finns möjlighet att uttrycka andra delar i Sidas visuella identitet, som färgbilder eller diagram i färg.
Sida färg
Använd färglogotypen när den ska vara en solitär varumärkesbärare och inte kompletteras av andra visuella element. Använd också när den ska visas tillsammans med andra logotyper.
Asdi black
Namnet Asdi används på portugisiska, spanska och franska.
Asdi färg
Namnet Asdi används på portugisiska, spanska och franska.
Sida med uttydning på svenska
Sida med uttydning på engelska
Sida med disclaimer på svenska
Om inte Sidas roll framgår tydligt används logotypen med disclaimer-text.
Sida med disclaimer på engelska
Om inte Sidas roll framgår tydligt används logotypen med disclaimer-text.

Uppdaterad: 17 december 2020

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning