Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Ny Sidagaranti ger fattiga länder livsnödvändig medicinsk utrustning

En ny garanti till Unicef ger låg- och medelinkomstländer möjlighet att kunna köpa livsnödvändig hälso- och sjukvårdsutrustning snabbare och till mer förmånliga villkor. På så sätt kan länderna agera snabbt vid sjukdomsutbrott och upprätthålla hälso- och sjukvårdssystem. Samtidigt får Unicef möjlighet att agera vid oförutsägbara globala hälsoutmaningar.

Unicef tar emot leverans av vaccin till Demokratiska Republiken Kongo.

Sidagaranti ger snabb tillgång till medicinutrustning

Garantin underlättar upphandling och säkerställer att hälso- och sjukvårdsprodukter når länder som i dag saknar tillgång till livsnödvändig utrustning. Foto: Josué Mulala, Unicef

Under covidpandemin har efterfrågan på sjukvårdsmaterial som skyddsutrustning och utrustning för diagnostik ökat. För låg- och medelinkomstländer har det varit svårt att upphandla de produkter som behövs på grund av att producenter väljer bort mindre beställningar.

Tillsammans med FN:s barnfond, Unicef, och Bill och Melinda Gates Foundation har Sida utformat en garanti som underlättar för länderna att köpa in nödvändig medicinsk utrustning. Bill och Melinda Gates Foundation är en strategisk partner för Sida, särskilt inom arbetet med hälsa, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt jämställdhet.

Garantin innebär en förväntad utväxling på trettio gånger Sidas insatser.

Genom att avsätta knappt 14 miljoner kronor för att täcka garantins kostnader och eventuella förluster, kan Sida garantera upp till 456 miljoner kronor i uppköp av medicinsk utrustning fram till 2026. Det innebär en förväntad utväxling på trettio gånger Sidas insatser.

Så här fungerar garantin

Unicef har sin centrala upphandlingsenhet för hälso- och sjukvårdsmaterial i Köpenhamn som ger låg- och medelinkomstländer tillgång till vaccin, mediciner, myggnät och näringsprodukter. Unicef arbetar också med stora internationella satsningar som Covax, Gavi och den Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria.

Garantin underlättar upphandling på en konkurrensutsatt världsmarknad och säkerställer att hälso- och sjukvårdsprodukter når länder som i dag saknar tillgång till produkter och livsnödvändig utrustning.

Vid en pandemi är det viktigt att kunna agera snabbt. Insatser behöver kopplas samman med länders hälso- och sjukvårdssystem och sjukvårdspersonal måste skyddas för att säkerställa länders motståndskraft.

Genom garantin kan Unicef erbjuda länder att beställa produkter och betala senare. För att upphandla material innan länderna betalar behöver Unicef ligga ute med pengar, så kallat rörelsekapital. För att inte Unicef ska riskera att förlora pengar går Sidagarantin in som en säkerhet och skyddar rörelsekapitalet. Garantin betalas enbart ut om en beställare inte betalar eller om upphandlade produkter inte kan säljas till planerat pris. När ett land beställer en produkt är priset också låst och måste betalas även om varorna inte levereras förrän månader senare.

Publicerad: November 12, 2021