Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Pressmeddelanden och pressinbjudningar

70 träffar på NaN sidor visas för valt år: alla år

2022

En man åker båt på översvämmad väg.

I mitten av juni drabbades nordöstra Bangladesh av den tredje stora översvämningen på kort tid och drygt tre miljoner människor bedöms vara i behov av humanitärt stöd, enligt FN. Översvämningarna beskrivs som de värsta på 20 år. Biståndsmyndigheten Sida ger akut humanitärt stöd till de värst drabbade, som mat och andra livräddande insatser.

Man står vid hus som rasat ihop av jordbävningen

Den kraftiga jordbävningen i östra Afghanistan i förra veckan har drabbat befolkningen hårt, med många döda och skadade, och många hus har helt eller delvis förstörts. Biståndsmyndigheten Sida ger nu ett stöd på fem miljoner kronor till Norska Flyktingrådet, NRC, som ska gå till att ge drabbade kontantstöd, till skydd och husrum för hemlösa och till vatten och sanitet.

Grönklädda kvinnor med svarta slöjor sitter vid vävstol med färglada tyger.

Biståndsmyndigheten Sida har beslutat ge ytterligare 200 miljoner till FN:s gemensamma fond i Afghanistan. Totalt uppgår stödet nu till drygt 300 miljoner kronor. En redan svår situation, till följd av torka, matosäkerhet, utdragen konflikt, folkfördrivning och covid-19-pandemin, har förvärrats ytterligare sedan talibanernas maktövertagande i augusti 2021.

Unicef i Etiopien maj 2022

Världens matbrist ökar när nederbörden minskar och skördar slår fel. Effekter av pandemin, stigande matpriser och svårigheter att importera mat under Ukrainakriget försvårar tillgången till mat för människor som lever i fattigdom. I dag har 193 miljoner människor inte tillräckligt att äta, vilket är 40 miljoner fler än året innan. Nu beslutar biståndsmyndigheten Sida om ytterligare 375 miljoner kronor i humanitärt stöd till drabbade människor i 14 länder. 

En förfallen oljetanker som ligger förankrad utanför Jemens kust i Röda havet riskerar att orsaka en miljökatastrof med enorm påverkan på marint liv, jordbruk, fiske och människors hälsa. Analytiker bedömer att en läcka är nära förestående och den skulle kunna bli fyra gånger värre än den från oljetankern Exxon-Valdez i slutet av 1980-talet. Arbetet med att förhindra en katastrof brådskar, och biståndsmyndigheten Sida bidrar med 30 miljoner kronor till FN:s arbete för att förebygga katastrofen.

Hjälparbetare kör ut mat i Afghanistan

Biståndsmyndigheten Sida ger nu stöd på 3,3 miljarder kronor till behövande i 29 av världens värsta kris- och konfliktområden till basala behov som mat och vatten, tak över huvudet, vård och mediciner. De senaste årens krig och utdragna konflikter, pandemin, cykloner, översvämningar, torka och matbrist har bidragit till att mer än 291 miljoner människor behöver akut humanitärt stöd för att klara sig.

Personal från Unicef delar ut material till ukrainska flyktingar i Rumänien.

Biståndsmyndigheten Sida betalar nu ut 270 miljoner kronor av de extra medlen till humanitära insatser i Ukraina. Pengarna kommer fördelas till de organisationer med bäst förutsättningar att nå fram där behoven är som störst just nu.

Bilden visar byggnader i Ukrainas huvudstad Kiev. Till höger syns Sofiakatedralen.

Våldsamheterna under den ryska invasionen har lett till att hundratusentals människor lämnat sina hem och de humanitära behoven väntas öka kraftigt. Sida följer situationen noga och ger ytterligare stöd på 30 miljoner kronor till FN:s humanitära landfond i Ukraina. Pengarna går till snabba insatser för att ge skydd och hjälpa krisdrabbade människor. Det humanitära stödet från Sverige till krisen i Ukraina uppgår nu till 65 miljoner.

Förödelse efter supertyfonen Rai/Odessa i Filippinerna i december 2021.

Behovet av hjälp är enormt efter att den kraftiga tyfonen Rai slog in över Filippinerna för två veckor sedan. Sida går in med humanitärt stöd, genom organisationen Islamic Relief, på 4,5 miljoner kronor till 11 750 personer. Stödet går till förnödenheter som kärl för matlagning, rent dricksvatten, reparationskit, skyddsutrustning mot covid-19 samt skydd mot våld och övergrepp.

2021

Sverige skjuter till akuthjälp för den svåra situationen i Somalia som har förvärrats på grund av torka. Biståndsmyndigheten Sida har beslutat om ytterligare 20 miljoner kronor till FN:s humanitära landfond samt 10 miljoner till tre partnerorganisationer för att bistå de mest drabbade människorna med mat, rent vatten, kontantstöd och skydd mot könsrelaterat våld.

70 träffar på NaN sidor visas för valt år: alla år