Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Pressmeddelanden och pressinbjudningar

73 träffar på NaN sidor visas för valt år: alla år

2022

Somalia har drabbats av den värsta torkan på 40 år och 6,7 miljoner människor saknar tillräckligt med mat enligt FN:s kontor för humanitärt bistånd. De varnar för en svältkatastrof, mer allvarlig än under svältkatastrofen 2010–2011 på Afrikas Horn då mer än 250 000 somalier dog. Biståndsmyndigheten Sida har nu beslutat om humanitärt stöd på 40 miljoner kronor och har hittills i år bidragit med 226 miljoner till den svåra krisen.

En flod i en djup dalgång

Utökat stöd till Pakistan

Publicerad: 9/10/2022

Monsunregnet i Pakistan har gjort situationen allt svårare för de drabbade med översvämningar och jordskred, vilket också gör det mer utmanande för hjälporganisationer att komma fram till behövande. Biståndsmyndigheten Sida ger ytterligare stöd på 9,2 miljoner kronor till drabbade av de omfattande översvämningarna i Pakistan och sammanlagt har nu Sida bidragit med 17,7 miljoner till översvämningskatastrofen.

En flod i en djup dalgång

Sommarens kraftiga monsunregn i Pakistan har orsakat katastrofala översvämningar och jordskred. Sida ger nu stöd på sammanlagt 8,5 miljoner kronor till drabbade i form av kontantstöd, vatten och sanitet, tak över huvudet, hälsostöd och skydd för kvinnor och barn.

En man åker båt på översvämmad väg.

I mitten av juni drabbades nordöstra Bangladesh av den tredje stora översvämningen på kort tid och drygt tre miljoner människor bedöms vara i behov av humanitärt stöd, enligt FN. Översvämningarna beskrivs som de värsta på 20 år. Biståndsmyndigheten Sida ger akut humanitärt stöd till de värst drabbade, som mat och andra livräddande insatser.

Man står vid hus som rasat ihop av jordbävningen

Den kraftiga jordbävningen i östra Afghanistan i förra veckan har drabbat befolkningen hårt, med många döda och skadade, och många hus har helt eller delvis förstörts. Biståndsmyndigheten Sida ger nu ett stöd på fem miljoner kronor till Norska Flyktingrådet, NRC, som ska gå till att ge drabbade kontantstöd, till skydd och husrum för hemlösa och till vatten och sanitet.

Grönklädda kvinnor med svarta slöjor sitter vid vävstol med färglada tyger.

Biståndsmyndigheten Sida har beslutat ge ytterligare 200 miljoner till FN:s gemensamma fond i Afghanistan. Totalt uppgår stödet nu till drygt 300 miljoner kronor. En redan svår situation, till följd av torka, matosäkerhet, utdragen konflikt, folkfördrivning och covid-19-pandemin, har förvärrats ytterligare sedan talibanernas maktövertagande i augusti 2021.

Unicef i Etiopien maj 2022

Världens matbrist ökar när nederbörden minskar och skördar slår fel. Effekter av pandemin, stigande matpriser och svårigheter att importera mat under Ukrainakriget försvårar tillgången till mat för människor som lever i fattigdom. I dag har 193 miljoner människor inte tillräckligt att äta, vilket är 40 miljoner fler än året innan. Nu beslutar biståndsmyndigheten Sida om ytterligare 375 miljoner kronor i humanitärt stöd till drabbade människor i 14 länder. 

En förfallen oljetanker som ligger förankrad utanför Jemens kust i Röda havet riskerar att orsaka en miljökatastrof med enorm påverkan på marint liv, jordbruk, fiske och människors hälsa. Analytiker bedömer att en läcka är nära förestående och den skulle kunna bli fyra gånger värre än den från oljetankern Exxon-Valdez i slutet av 1980-talet. Arbetet med att förhindra en katastrof brådskar, och biståndsmyndigheten Sida bidrar med 30 miljoner kronor till FN:s arbete för att förebygga katastrofen.

Hjälparbetare kör ut mat i Afghanistan

Biståndsmyndigheten Sida ger nu stöd på 3,3 miljarder kronor till behövande i 29 av världens värsta kris- och konfliktområden till basala behov som mat och vatten, tak över huvudet, vård och mediciner. De senaste årens krig och utdragna konflikter, pandemin, cykloner, översvämningar, torka och matbrist har bidragit till att mer än 291 miljoner människor behöver akut humanitärt stöd för att klara sig.

Personal från Unicef delar ut material till ukrainska flyktingar i Rumänien.

Biståndsmyndigheten Sida betalar nu ut 270 miljoner kronor av de extra medlen till humanitära insatser i Ukraina. Pengarna kommer fördelas till de organisationer med bäst förutsättningar att nå fram där behoven är som störst just nu.

73 träffar på NaN sidor visas för valt år: alla år