Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Pressmeddelanden och pressinbjudningar

66 träffar på NaN sidor visas för valt år: alla år

2022

En förfallen oljetanker som ligger förankrad utanför Jemens kust i Röda havet riskerar att orsaka en miljökatastrof med enorm påverkan på marint liv, jordbruk, fiske och människors hälsa. Analytiker bedömer att en läcka är nära förestående och den skulle kunna bli fyra gånger värre än den från oljetankern Exxon-Valdez i slutet av 1980-talet. Arbetet med att förhindra en katastrof brådskar, och biståndsmyndigheten Sida bidrar med 30 miljoner kronor till FN:s arbete för att förebygga katastrofen.

Hjälparbetare kör ut mat i Afghanistan

Biståndsmyndigheten Sida ger nu stöd på 3,3 miljarder kronor till behövande i 29 av världens värsta kris- och konfliktområden till basala behov som mat och vatten, tak över huvudet, vård och mediciner. De senaste årens krig och utdragna konflikter, pandemin, cykloner, översvämningar, torka och matbrist har bidragit till att mer än 291 miljoner människor behöver akut humanitärt stöd för att klara sig.

Personal från Unicef delar ut material till ukrainska flyktingar i Rumänien.

Biståndsmyndigheten Sida betalar nu ut 270 miljoner kronor av de extra medlen till humanitära insatser i Ukraina. Pengarna kommer fördelas till de organisationer med bäst förutsättningar att nå fram där behoven är som störst just nu.

Bilden visar byggnader i Ukrainas huvudstad Kiev. Till höger syns Sofiakatedralen.

Våldsamheterna under den ryska invasionen har lett till att hundratusentals människor lämnat sina hem och de humanitära behoven väntas öka kraftigt. Sida följer situationen noga och ger ytterligare stöd på 30 miljoner kronor till FN:s humanitära landfond i Ukraina. Pengarna går till snabba insatser för att ge skydd och hjälpa krisdrabbade människor. Det humanitära stödet från Sverige till krisen i Ukraina uppgår nu till 65 miljoner.

Förödelse efter supertyfonen Rai/Odessa i Filippinerna i december 2021.

Behovet av hjälp är enormt efter att den kraftiga tyfonen Rai slog in över Filippinerna för två veckor sedan. Sida går in med humanitärt stöd, genom organisationen Islamic Relief, på 4,5 miljoner kronor till 11 750 personer. Stödet går till förnödenheter som kärl för matlagning, rent dricksvatten, reparationskit, skyddsutrustning mot covid-19 samt skydd mot våld och övergrepp.

2021

Sverige skjuter till akuthjälp för den svåra situationen i Somalia som har förvärrats på grund av torka. Biståndsmyndigheten Sida har beslutat om ytterligare 20 miljoner kronor till FN:s humanitära landfond samt 10 miljoner till tre partnerorganisationer för att bistå de mest drabbade människorna med mat, rent vatten, kontantstöd och skydd mot könsrelaterat våld.

Barnvaccinering på en hälsoklinik i Uganda

Sidas årliga opinionsmätning visar att svenskarna tycker att bistånd är viktigt. Över hälften anser att biståndsnivån är ungefär lagom eller bör öka. Globala målen för hållbar utveckling är mer kända än tidigare.

Läraren Aaron Twinomujuni får vaccin

Covid-19-pandemin har fått stora konsekvenser i Uganda. Skolorna stängdes i mars 2020 för att minska smittspridningen vilket lett till en mycket kraftig ökning av tonårsgraviditeter. Biståndsmyndigheten Sida ger nu ett femårigt stöd på totalt 165 miljoner kronor till Unicef för att omedelbart skynda på vaccinering av riskgrupper och äldre.

En kvinna rör i en gryta som står på en liten rund spis.

Sida och Nefco lanserar en ny fond som ska stödja utveckling och uppskalningen av lösningar för ren och hållbar matlagning i Afrika. Fonden Modern Cooking Facility for Africa (MCFA) ska stimulera tillgången till rena och prisvärda energilösningar och utveckla nya marknader för ren matlagning i Demokratiska republiken Kongo, Kenya, Moçambique, Tanzania och Zambia genom resultatbaserad finansiering för den privata sektorn.

Unicef tar emot leverans av vaccin till Demokratiska Republiken Kongo.

En ny garanti till Unicef ger låg- och medelinkomstländer möjlighet att kunna köpa livsnödvändig hälso- och sjukvårdsutrustning snabbare och till mer förmånliga villkor. På så sätt kan länderna agera snabbt vid sjukdomsutbrott och upprätthålla hälso- och sjukvårdssystem. Samtidigt får Unicef möjlighet att agera vid oförutsägbara globala hälsoutmaningar.

66 träffar på NaN sidor visas för valt år: alla år