Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Logotyper

Här kan du ladda ner olika versioner av Sidas logotyp och logotyper och ikoner för Globala målen för hållbar utveckling. Sidas logotyper finns på flera språk.

Sidas logotyp

Sidas logotyp får endast användas när Sida är avsändare, utgivare, producent eller arrangör –antingen ensam eller i samverkan med andra. Att något är finansierat med pengar från Sida ger inte rätt att använda logotypen. Om inte Sidas roll framgår tydligt används logotypen med disclaimer-text.  

Sverigelogotypen för främjande

När Sverige finansierar ett utvecklingsprojekt som vänder sig mot en utländsk publik ska Sverigelogotypen för främjande användas.

Logotyper för nedladdning samt instruktion för hur Sverigelogotypen ska användas finns på identity.sweden.se.

Sida svart

Använd den svarta logotypen när det finns möjlighet att uttrycka andra delar i Sidas visuella identitet, som färgbilder eller diagram i färg.

Sida vit

Använd den vita logotypen när det finns möjlighet att uttrycka andra delar i Sidas visuella identitet, som färgbilder eller diagram i färg.

Sida färg

Använd färglogotypen när den ska vara en solitär varumärkesbärare och inte kompletteras av andra visuella element. Använd också när den ska visas tillsammans med andra logotyper.

Asdi black

Namnet Asdi används på portugisiska, spanska och franska.

Asdi färg

Namnet Asdi används på portugisiska, spanska och franska.

Sida med uttydning på svenska

Sida med uttydning på engelska

Sida med disclaimer på svenska

Om inte Sidas roll framgår tydligt används logotypen med disclaimer-text.

Sida med disclaimer på engelska

Om inte Sidas roll framgår tydligt används logotypen med disclaimer-text.

Logotyper för Globala målen för hållbar utveckling

Här finner du svenska logotyper och ikoner för Globala målen för hållbar utveckling, fria att använda. De engelskspråkiga versionerna av samma grafik finner du på den internationella webbplatsen för Globala målen.

Globala målen logotyp primär

Globala målen logotyp horisontell

Globala målen logotyp och ikoner

Mål 1: Ingen fattigdom

Mål 2: Ingen hunger

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 4: God utbildning för alla

Mål 5: Jämställdhet

Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla

Mål 7: Hållbar energi för alla

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Mål 14: Hav och marina resurser

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Profilmaterial för Globala målen för hållbar utveckling

Sida erbjuder de som önskar tryckoriginal av de Globala målen för hållbar utveckling. Dels för tryck men även för färgutskrifter. Var vänlig se översikt nedan för det utbud som finns.

Profilmaterial för tryck

Filer nedan lämpar sig väl för tryck.

Profilmaterial för utskrift

Filer nedan lämpar sig väl för utskrift.

Profilmaterial – Sida

Sidas profilmaterial (med inledningstext) om de Globala målen.

Globala målen-kuber

Globala målen-kuberna kan användas som scendekor eller inramning vid events. Material: 2 mm tjock Miniwell. Färger: 4-färg (CMYK).

Uppdaterad: December 9, 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning