Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas vetenskapliga råd

Det vetenskapliga rådet har i uppdrag att ge Sida råd när det gäller arbetet för att bygga forskningskapacitet i våra samarbetsländer samt vårt stöd till internationella forskningsprogram.

Sidas vetenskapliga råd är tillsatt av regeringen till och med 2023.

Ordförande
Thomas Elmqvist
Professor i naturresurser och urbanisering, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet

Ledamot
Erik Ahlgren
Biträdande professor, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap samt energiteknik, Chalmers Tekniska Högskola

Ledamot
Anna Mia Ekström
Klinisk professor i global infektionsepidemiologi, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet

Ledamot
Katarina Gidlund
Professor i informatik, Institutionen för informationssystem och -teknologi, Mittuniversitetet

Ledamot
Lennart Olsson
Professor i geografi, LUCSUS (Lund University Centre for Sustainability Studies), Lunds universitet

Ledamot
Sharon Rider
Professor i filosofi, Filosofiska institutionen, Uppsala universitet

Ledamot
Thomas Wågberg
Professor vid institutionen för fysik, Umeå universitet

Från Sida

Ledamot
Kerstin Jonsson Cissé
Chef, Enheten för forskningssamarbete

Ledamot
Göran Holmqvist
Chef, Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

Protokoll från rådets senaste sammanträden

Uppdaterad: February 21, 2023

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning