Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Generaldirektörens stab

Generaldirektören är chef för myndigheten och sköter den löpande verksamheten enligt lagar, författningar samt styrelsens direktiv och riktlinjer.

Generaldirektören ansvarar inför styrelsen. Överdirektören är generaldirektörens ställföreträdare och delar ansvaret för en effektiv kontroll av verksamheten.

Generaldirektörens stab är ett administrativt och rådgivande stöd till generaldirektören samt överdirektören. Staben ansvarar dessutom för den övergripande samordningen av myndighetens verksamhet.

Generaldirektör
Carin Jämtin

Överdirektör
Marie Ottosson

Chef för generaldirektörens stab
Julia Ekstedt

Kontakt

Medarbetare på Sida nås via

  • Sidas växel 08-698 50 00
  • fornamn.efternamn@sida.se

Uppdaterad: February 17, 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning