Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningen stödjer myndigheten i frågor om juridik, upphandling, intern styrning och kontroll, dokumentation och arkiv.

Kontakt

Medarbetare nås via Sidas växel, 08-698 50 00 eller fornamn.efternamn@sida.se 

Avdelningsledning

Avdelningschef
Johanna Wallmo Wahlgren

Chefscontroller
Annicka Jansson

Enheter

Upphandling och intern service
Enhetschef
Nils Emlund

Juridiska enheten
Chefsjurist
Eva Norreby

Dokument, administration och resurs
Enhetschef
Thomas Küchen

Kvalitetssäkring och utredning
Enhetschef
Molly Lien

Utvärdering
Enhetschef
Sven Olander

Uppdaterad: February 18, 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning