Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningen stödjer myndigheten i frågor om juridik, upphandling, intern styrning och kontroll, dokumentation och arkiv.

Avdelningsledning

Avdelningschef och chefscontroller
Johanna Wallmo Wahlgren
johanna.wallmowahlgren@sida.se

Enheter

Upphandling och intern service
Enhetschef
Nils Emlund
nils.emlund@sida.se

Juridiska enheten
Chefsjurist
Eva Norreby
eva.norreby@sida.se

Dokument, administration och resurs
Enhetschef
Thomas Küchen
thomas.kuchen@sida.se

Kvalitetssäkring och utredning
Enhetschef
Molly Lien
molly.lien@sida.se

Utvärdering
Enhetschef
Sven Olander
sven.olander@sida.se

Kontakt

Medarbetare nås via Sidas växel, 08-698 50 00 eller förnamn.efternamn@sida.se 

Uppdaterad: 18 december 2020

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning