Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Avdelningen för partnerskap och innovation

Avdelningen samarbetar på global nivå med civila samhället, näringslivet, forskning och myndigheter. I uppdraget ingår även utveckling av innovativa bistånds- och finansieringsformer.

Kontakt

Medarbetare nås via Sidas växel, 08-698 50 00 eller fornamn.efternamn@sida.se 

Avdelningens arbete

Genom globala insatser genomför avdelningen regeringens strategier för stöd till forskning, civilsamhälle, kapacitetsutveckling och utbyten. Uppdraget innefattar även att utveckla metoder och kunskap för innovativa bistånds- och finansieringsformer.

Avdelningen ansvarar för planering och uppföljning av Sidas garantiram och för att integrera garantier som effektiva finansieringsalternativ i genomförandet i hela utvecklingssamarbetet. Avdelning samordnar även Sidas myndighetssamarbete, samarbetet med forskarsamhället, näringslivet och civilsamhället.

Avdelningsledning

Avdelningschef
Alan AtKisson

Bitr. avdelningschef
Elisabet Brandberg

Enheter

Civila samhället
Enhetschef
Karin Fällman

Forskningssamarbete
Enhetschef
Kerstin Jonsson Cissé

Garantier och katalytisk utvecklingsfinansiering
Enhetschef
Erik Korsgren

Sida Partnership Forum
Enhetschef
Pernilla Johansson

Kapacitetsutveckling
Enhetschef
Ulrika Lång

Strategiska partnerskap, innovation, näringsliv och nya metoder
Enhetschef
Patrik Stålgren

Uppdaterad: 2 september 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning