Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Avdelningen för partnerskap och innovation

Avdelningen samarbetar på global nivå med civila samhället, näringslivet, forskning och myndigheter. I uppdraget ingår även utveckling av innovativa bistånds- och finansieringsformer.

Kontakt

Medarbetare nås via Sidas växel, 08-698 50 00 eller fornamn.efternamn@sida.se 

Avdelningens arbete

Genom globala insatser genomför avdelningen regeringens strategier för stöd till forskning, civilsamhälle, kapacitetsutveckling och utbyten. Uppdraget innefattar även att utveckla metoder och kunskap för innovativa bistånds- och finansieringsformer.

Avdelningen ansvarar för planering och uppföljning av Sidas garantiram och för att integrera garantier som effektiva finansieringsalternativ i genomförandet i hela utvecklingssamarbetet. Avdelning samordnar även Sidas myndighetssamarbete, samarbetet med forskarsamhället, näringslivet och civilsamhället.

Avdelningsledning

Avdelningschef
Alan AtKisson

Biträdande avdelningschef
Elisabet Brandberg

Biträdande avdelningschef för garantier och katalytisk utvecklingsfinansiering
Erik Korsgren

Enheter

Civila samhället
Enhetschef
Karin Fällman

  • Forskningssamarbete
  • Enhetschef
  • Kerstin Jonsson Cissé
  • Garantiberedning
  • Enhetschef
    Karin-Anette Andersson
  • Garantiuppföljning och -analys
  • Enhetschef
  • Jenny Åkerbäck

Sida Partnership Forum
Tillförordnad enhetschef
Andreas Nilsson

Kapacitetsutveckling
Enhetschef
Ulrika Lång

Strategiska partnerskap, innovation, näringsliv och nya metoder
Enhetschef
Patrik Stålgren

Uppdaterad: March 7, 2023

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning