Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Avdelningen för partnerskap och innovation

Avdelningen samarbetar på global nivå med civila samhället, näringslivet, forskning och myndigheter. I uppdraget ingår även utveckling av innovativa bistånds- och finansieringsformer.

Avdelningens arbete

Genom globala insatser genomför avdelningen regeringens strategier för stöd till forskning, civilsamhälle, kapacitetsutveckling och utbyten. Uppdraget innefattar även att utveckla metoder och kunskap för innovativa bistånds- och finansieringsformer.

Avdelningen ansvarar för planering och uppföljning av Sidas garantiram och för att integrera garantier som effektiva finansieringsalternativ i genomförandet i hela utvecklingssamarbetet. Avdelning samordnar även Sidas myndighetssamarbete, samarbetet med forskarsamhället, näringslivet och civilsamhället.

Avdelningsledning

Avdelningschef
Alan AtKisson
alan.atkisson@sida.se

Bitr. avdelningschef
Maria Stridsman
maria.stridsman@sida.se

Enheter

Civila samhället
Enhetschef
Karin Fällman
karin.fallman@sida.se

Forskningsamarbete
Enhetschef
AnnaMaria Oltorp
annamaria.oltorp@sida.se

Garantier och katalytisk utvecklingsfinansiering
Enhetschef
Erik Korsgren
erik.korsgren@sida.se

Sida Partnership Forum
Enhetschef
Maria Melbing
maria.melbing@sida.se

Kapacitetsutveckling
Enhetschef
Karin Metell Cueva
karin.metell@sida.se

Strategiska partnerskap, innovation och nya metoder
Enhetschef
Vakant

Kontakt

Medarbetare nås via Sidas växel, 08-698 50 00 eller förnamn.efternamn@sida.se 

Uppdaterad: 11 januari 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning