Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Avdelningen för internationella organisationer och tematiskt stöd

Avdelningen för Internationella organisationer och tematiskt stöd hanterar globala och tematiska insatser samt genomför omvärlds- och resultatanalys, ger tematiskt stöd samt samordnar och rapporterar om Sidas uppdrag kring multilaterala organisationer och EU.

Avdelningens arbete

Avdelningen bidrar till organisationens fördjupade analys av resultat, ansvarar för policyimplementering, genomför löpande omvärldsbevakning samt har en särskild roll i att underlätta kommunikation och kunskapsutbyte.

Avdelningen handlägger Sidas stöd inom ämnesstrategiskt viktiga områden med svenska och internationella organisationer på den globala arenan och särskilda insatser på global, regional och lokal nivå. Stöden bidrar till att maximera Sveriges påverkan på internationell policy så att den blir så effektiv som möjligt för fattigdomsbekämpning.

Avdelningsledning

Tf. avdelningschef
Eva Lövgren

Tf. bitr. avdelningschef
Maria Melbing

Chefsekonom
Susanna Gable

Enheter

Demokrati och mänskliga rättigheter
Enhetschef
Staffan Smedby

Tematiskt stöd
Enhetschef
Christina Hartler

Multilateral samordning
Enhetschef
Anders Rönquist

Globala miljösamarbeten
Enhetschef
Maria van Berlekom

Globalt hållbar ekonomisk utveckling
Enhetschef
Kerstin Jonsson Cissé

Global social utveckling
Enhetschef
Anna Rosendahl

Kontakt

Medarbetare nås via Sidas växel, 08-698 50 00 eller fornamn.efternamn@sida.se 

Uppdaterad: 17 februari 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning