Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Avdelningen för internationella organisationer och tematiskt stöd

Avdelningen för Internationella organisationer och tematiskt stöd hanterar globala och tematiska insatser samt genomför omvärlds- och resultatanalys, ger tematiskt stöd samt samordnar och rapporterar om Sidas uppdrag kring multilaterala organisationer och EU.

Avdelningens arbete

Avdelningen bidrar till organisationens fördjupade analys av resultat, ansvarar för policyimplementering, genomför löpande omvärldsbevakning samt har en särskild roll i att underlätta kommunikation och kunskapsutbyte.

Avdelningen handlägger Sidas stöd inom ämnesstrategiskt viktiga områden med svenska och internationella organisationer på den globala arenan och särskilda insatser på global, regional och lokal nivå. Stöden bidrar till att maximera Sveriges påverkan på internationell policy så att den blir så effektiv som möjligt för fattigdomsbekämpning.

Avdelningsledning

Avdelningschef
Cecilia Scharp
cecilia.scharp@sida.se

Bitr. avdelningschef
Eva Lövgren
eva.lovgren@sida.se

Chefsekonom
Susanna Gable
susanna.gable@sida.se

Enheter


Demokrati och mänskliga rättigheter
Enhetschef
Staffan Smedby
staffan.smedby@sida.se

Tematiskt stöd
Enhetschef
Christina Hartler
christina.hartler@sida.se

Multilateral samordning
Enhetschef
Anders Rönquist
anders.ronquist@sida.se

Globala miljösamarbeten
Enhetschef
Maria van Berlekom
maria.vanberlekom@sida.se

Globalt hållbar ekonomisk utveckling
Enhetschef
Kerstin Jonsson Cissé
kerstin.jonsson.cisse@sida.se

Global social utveckling
Enhetschef
Anna Rosendahl
anna.rosendahl@sida.se

Kontakt

Medarbetare nås via Sidas växel, 08-698 50 00 eller förnamn.efternamn@sida.se 

Uppdaterad: 5 januari 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning