Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Avdelningen för internationella organisationer och tematiskt stöd

Avdelningen för Internationella organisationer och tematiskt stöd hanterar globala och tematiska insatser samt genomför omvärlds- och resultatanalys, ger tematiskt stöd samt samordnar och rapporterar om Sidas uppdrag kring multilaterala organisationer och EU.

Kontakt

Medarbetare nås via Sidas växel, 08-698 50 00 eller fornamn.efternamn@sida.se 

Avdelningsledning

Tf. avdelningschef
Eva Lövgren

Tf. bitr. avdelningschef
Maria Melbing

Chefsekonom
Susanna Gable

Enheter

Demokrati och mänskliga rättigheter
Enhetschef
Staffan Smedby

Tematiskt stöd
Enhetschef
Christina Hartler

Multilateral samordning
Enhetschef
Anders Rönquist

Globala miljösamarbeten
Enhetschef
Maria van Berlekom

Globalt hållbar ekonomisk utveckling
Enhetschef
Kerstin Jonsson Cissé

Global social utveckling
Enhetschef
Anna Rosendahl

Uppdaterad: 9 mars 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning