Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Avdelningen för internationella organisationer och tematiskt stöd

Avdelningen för Internationella organisationer och tematiskt stöd hanterar globala och tematiska insatser samt genomför omvärlds- och resultatanalys, ger tematiskt stöd samt samordnar och rapporterar om Sidas uppdrag kring multilaterala organisationer och EU.

Kontakt

Medarbetare nås via Sidas växel, 08-698 50 00 eller fornamn.efternamn@sida.se 

Avdelningsledning

Avdelningschef
Torbjörn Pettersson

Biträdande avdelningschef
Eva Lövgren

Enheter

Demokrati och mänskliga rättigheter
Enhetschef
Staffan Smedby

Tematiskt stöd
Enhetschef
Christina Hartler

Multilateral samordning
Tillförordnad enhetschef
Cristina de Carvalho

Globala miljösamarbeten
Enhetschef
Maria van Berlekom

Globalt hållbar ekonomisk utveckling
Enhetschef
True Schedvin

Global social utveckling
Enhetschef
Maria Tegborg

Fred och mänsklig säkerhet
Enhetschef
Anders Frankenberg

Uppdaterad: May 22, 2023

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning