Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Avdelningen för Europa och Latinamerika

Avdelningen ansvarar för EU-integration och reformsamarbete i Östeuropa, Turkiet och på västra Balkan. Arbetet i Latinamerika innefattar att stödja processerna för fredsbyggande, säkerhet och fattigdomsbekämpning i Bolivia, Colombia, Guatemala och Kuba.

Kontakt

Medarbetare i Sverige nås via

  • Sidas växel 08-698 50 00
  • fornamn.efternamn@sida.se

Medarbetare vid svenska ambassader och konsulat nås via

  • fornamn.efternamn@gov.se 

Avdelningsledning

Avdelningschef 
Lisa Fredriksson

Biträdande avdelningschef
Malin Perhult

Enheter

Latinamerika och tematiskt stöd
Enhetschef
Carolina Wennerholm

Västra Balkan, Turkiet och tematiskt stöd
Enhetschef
Maria Melbing

Östeuropa och tematiskt stöd
Enhetschef
Christina Danielsson

Kontaktpersoner för länder

Kontaktpersonerna är stationerade vid svenska ambassader och konsulat, om inte annat anges.

Albanien
Chef för reformsamarbetet med Albanien
Petra Burcher

Armenien
Tillförordnad samordnare för reformsamarbetet med Armenien
Karolina Jozic

Belarus
Chef för enheten för Östeuropa och tematiskt stöd (stationerad i Sundbyberg)
Christina Danielsson

Bolivia
Chef för utvecklingssamarbetet med Bolivia
Fredrik Uggla

Bosnien-Hercegovina
Chef för reformsamarbetet med Bosnien-Hercegovina
Eva Gibson Smedberg

Colombia
Vikarierande chef för utvecklingssamarbetet med Colombia
Sofia Dohmen

Georgien
Chef för reformsamarbetet med Georgien
Erik Illes

Guatemala
Chef för utvecklingssamarbetet med Guatemala
Mathias Krüger

Kosovo
Chef för reformsamarbetet med Kosovo
Nasrin Pourghazian

Kuba
Samordnare för utvecklingssamarbetet med Kuba (stationerad i Sundbyberg)
Ulrika Åhmark

Moldavien
Chef för reformsamarbetet med Moldavien
Karin Borovic

Nordmakedonien
Chef för reformsamarbetet med Nordmakedonien
Mikael Atterhög

Ryssland
Samordnare Ryssland (stationerad i Sundbyberg)
Joanna Kurosz

Serbien
Chef för reformsamarbetet med Serbien
Karin McDonald

Turkiet
Chef för reformsamarbetet med Turkiet
Malin Stawe

Ukraina
Chef för reformsamarbetet med Ukraina
Adam Amberg

Uppdaterad: March 8, 2023

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning