Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Avdelningen för Europa och Latinamerika

Avdelningen ansvarar för EU-integration och reformsamarbete i Östeuropa, Turkiet och på västra Balkan. Arbetet i Latinamerika innefattar att stödja processerna för fredsbyggande, säkerhet och fattigdomsbekämpning i Bolivia, Colombia, Guatemala och Kuba.

Avdelningsledning

Avdelningschef 
Lisa Fredriksson
lisa.fredriksson@sida.se

Biträdande avdelningschef
Malin Perhult
malin.perhult@sida.se

Enheter

Västra Balkan, Turkiet, Latinamerika och tematiskt stöd
Enhetschef
Christina Danielsson
christina.danielsson@sida.se

Östeuropa och tematiskt stöd
Enhetschef
Christina Danielsson
christina.danielsson@sida.se

Kontaktpersoner för länder

Albanien
Chef för reformsamarbetet med Albanien
Petra Burcher
petra.burcher@gov.se

Armenien
Samordnare för reformsamarbetet med Armenien (stationerad i Stockholm)
Maria Bister
maria.bister@sida.se

Belarus
Samordnare för reformsamarbetet med Belarus (stationerad i Stockholm) 
Alexandra Åhlén
alexandra.ahlen@sida.se

Bolivia
Chef för utvecklingssamarbetet med Bolivia
Fredrik Uggla
fredrik.uggla@gov.se

Bosnien-Hercegovina
Chef för reformsamarbetet med Bosnien-Hercegovina
Torgny Svenungsson
torgny.svenungsson@gov.se

Colombia
Chef för utvecklingssamarbetet med Colombia
Göran Paulsson
goran.paulsson@gov.se

Georgien
Chef för utvecklingssamarbetet med Guatemala
Mathias Krüger
mathias.kruger@gov.se

Kosovo
Chef för reformsamarbetet med Kosovo
Nasrin Pourghazian
nasrin.pourghazian@gov.se

Kuba
Samordnare för utvecklingssamarbetet med Kuba (stationerad i Stockholm)
Ulrika Åhmark
ulrika.ahmark@sida.se

Moldavien
Chef för reformsamarbetet med Moldavien
Adam Amberg
adam.amberg@gov.se

Nordmakedonien
Samordnare för reformsamarbetet med Nordmakedonien (stationerad i Stockholm)
Mikael Atterhög
mikael.atterhog@sida.se

Ryssland
Samordnare Ryssland (stationerad i Stockholm)
Joanna Kurosz
joanna.kurosz@sida.se

Serbien
Chef för reformsamarbetet med Serbien
Ola Andersson
ola.andersson@gov.se

Turkiet
Chef för reformsamarbetet med Turkiet
Malin Stawe
malin.stawe@gov.se

Ukraina
Chef för reformsamarbetet med Ukraina
Cecilia Chroona
cecilia.chroona@gov.se

Kontakt

Medarbetare i Sverige nås via Sidas växel, 08-698 50 00 eller förnamn.efternamn@sida.se 

Uppdaterad: 18 december 2020

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning