Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

Avdelningen ansvarar för arbetet i Asien och Mellanöstern med fokus på länder som befinner sig i en konflikt- eller postkonfliktsituation. Avdelningen har också ansvar för det humanitära biståndet.

Kontakt

Medarbetare i Sverige nås via

  • Sidas växel 08-698 50 00
  • fornamn.efternamn@sida.se

Medarbetare vid svenska ambassader och konsulat nås via

  • fornamn.efternamn@gov.se 

Avdelningsledning

Avdelningschef
Göran Holmqvist

Biträdande avdelningschef
Annika Otterstedt

Enheter

Afghanistan
Enhetschef
Maria Lundberg

Humanitärt bistånd
Biträdande avdelningschef
Jakob Wernerman

Humanitärt bistånd
Enhetschef
Elisabet Hedin

Mellanöstern och Nordafrika
Enhetschef
Eva Gibson Smedberg

Fred och mänsklig säkerhet
Enhetschef
Emma Nilenfors

Asien
Enhetschef
David Holmertz

Kontaktpersoner för länder

Kontaktpersonerna är stationerade vid svenska ambassader och konsulat, om inte annat anges.

Afghanistan
Chef för utvecklingssamarbetet med Afghanistan
Christina Dahlman

Bangladesh
Chef för utvecklingssamarbetet med Bangladesh
Christine.Johansson

Irak
Enhetschef Mellanöstern och Nordafika (stationerad i Stockholm)
Eva Smedberg

Kambodja
Chef för utvecklingssamarbetet med Kambodja
Samuel Hurtig

Myanmar
Chef för utvecklingssamarbetet med Myanmar
Frederik Frisell

Palestina
Chef för utvecklingssamarbetet med Palestina
Christina Etzell

Regionalt samarbete i Asien (ambassaden i Bangkok)
Chef för regionalt utvecklingssamarbete i Asien
Åsa Hedén

Regionalt samarbete i Mellanöstern och Nordafrika (ambassaden i Amman)
Tillförordnad chef för regionalt utvecklingssamarbetet i Mellanöstern och Nordafrika
Rasmus Rodhe

Syrien (ambassaden i Beirut)
Chef för utvecklingssamarbetet med Syrien
Ulrika Josefsson

Uppdaterad: 9 mars 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning