Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

Avdelningen ansvarar för arbetet i Asien och Mellanöstern med fokus på länder som befinner sig i en konflikt- eller postkonfliktsituation. Avdelningen har också ansvar för det humanitära biståndet.

Kontakt

Medarbetare i Sverige nås via

  • Sidas växel 08-698 50 00
  • fornamn.efternamn@sida.se

Medarbetare vid svenska ambassader och konsulat nås via

  • fornamn.efternamn@gov.se 

Avdelningsledning

Avdelningschef
Göran Holmqvist

Biträdande avdelningschef
Åsa Hedén

Biträdande avdelningschef, humanitärt bistånd
Jakob Wernerman

Enheter

Afghanistan
Enhetschef
Maria Lundberg

Humanitärt bistånd
Enhetschef
Bilan Osman Jama

Mellanöstern och Nordafrika
Enhetschef
Anna Rosendahl

Irak
Enhetschef
Petra Smitmanis Dry

Asien
Enhetschef
David Holmertz

Kontaktpersoner för länder

Kontaktpersonerna är stationerade vid svenska ambassader och konsulat, om inte annat anges.

Afghanistan
Chef för utvecklingssamarbetet med Afghanistan
Per Karlsson

Bangladesh
Chef för utvecklingssamarbetet med Bangladesh
Maria Stridsman

Irak
Enhetschef (stationerad i Sundbyberg)
Petra Smitmanis Dry

Kambodja
Chef för utvecklingssamarbetet med Kambodja
Camilla Monsine Ottosson

Myanmar
Chef för utvecklingssamarbetet med Myanmar
Rebecka Orrenius Alffram

Palestina
Chef för utvecklingssamarbetet med Palestina
Göran Paulsson

Regionalt samarbete i Asien (ambassaden i Bangkok)
Chef för regionalt utvecklingssamarbete i Asien
AnnaMaria Oltorp

Regionalt samarbete i Mellanöstern och Nordafrika (ambassaden i Amman)
Chef för regionalt utvecklingssamarbetet i Mellanöstern och Nordafrika
Maria Selin

Syrien (ambassaden i Beirut)
Chef för utvecklingssamarbetet med Syrien
Christoffer Burnett-Cargill

Uppdaterad: January 19, 2023

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning