Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Avdelningen för Afrika

Avdelningen ansvarar för långsiktigt utvecklingssamarbete med länder i Afrika söder om Sahara. Därtill kommer också det regionala samarbetet.

Kontakt

Medarbetare i Sverige nås via

  • Sidas växel 08-698 50 00
  • fornamn.efternamn@sida.se

Medarbetare vid svenska ambassader och konsulat nås via

  • fornamn.efternamn@gov.se 

Avdelningsledning

Avdelningschef
Ulf Källstig

Biträdande avdelningschef
Karin Andersson

Enheter

Södra, Väst-, Centralafrika, Regionalt Samarbete
Enhetschef
Karin Sverkén

Afrikas horn och Östafrika
Enhetschef
Anders Rönquist

Sydsudan
Enhetschef
Petter Meirik

Kontaktpersoner för länder

Kontaktpersonerna är stationerade vid svenska ambassader och konsulat, om inte annat anges.

Burkina Faso
Chef för utvecklingssamarbetet med Burkina Faso
Susanne Alldén

DR Kongo
Chef för utvecklingssamarbetet med DR Kongo
Joachim Beijmo

Etiopien
Chef för utvecklingssamarbetet med Etiopien
Åsa Andersson

Kenya
Chef för utvecklingssamarbetet med Kenya
Annika Otterstedt

Liberia
Chef för utvecklingssamarbetet med Liberia
Johan Romare

Mali
Chef för utvecklingssamarbetet med Mali
Richard Bomboma

Mocambique
Chef för utvecklingssamarbetet med Mocambique
Kajsa J Johansson

Rwanda
Chef för utvecklingssamarbetet med Rwanda
Martina Fors Mohlin

Somalia
Chef för utvecklingssamarbetet med Somalia
Anna Saleem Högberg

Sudan
Chef för utvecklingssamarbetet med Sudan
Abdullahi Aress

Sydsudan
Enhetschef (stationerad i Sundbyberg)
Petter Meirik

Tanzania
Chef för utvecklingssamarbetet med Tanzania
Sandra Diesel

Uganda
Chef för utvecklingssamarbetet med Uganda
Ola Hällgren

Zambia
Chef för utvecklingssamarbetet med Zambia
Susanna Hughes

Zimbabwe
Chef för utvecklingssamarbetet med Zimbabwe
Berthollet Bwira Kaboru

Regionalt samarbete i Afrika
Chef för regionalt utvecklingssamarbete i Afrika (stationerad i Addis Abeba)
Ulla Andrén

Regionalt samarbete för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Afrika
Chef för regionalt samarbete för SRHR i Afrika (stationerad i Pretoria)
Elisabeth Hårleman

Uppdaterad: April 1, 2023

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning