Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Avdelningen för Afrika

Avdelningen ansvarar för långsiktigt samarbete med 15 länder i Afrika söder om Sahara. Därtill kommer också det regionala samarbetet.

Avdelningsledning

Avdelningschef
Ulf Källstig
ulf.kallstig@sida.se

Enheter

Stab
Enhetschef
Karin Andersson
karin.andersson@sida.se

Stödenhet för rättvisa och fred
Enhetschef
Karin Sverkén
karin.sverken@sida.se

Stödenhet för hållbar utveckling
Enhetschef
Karin A Andersson
karin-anette.andersson@sida.se

Sydsudan
Enhetschef
Petter Meirik
petter.meirik@sida.se

Verksamhet delegerad till utlandsmyndigheter

Burkina Faso
Chef för utvecklingssamarbetet med Burkina Faso
Andreas Bergqvist
andreas.bergqvist@gov.se

DR Kongo
Chef för utvecklingssamarbetet med DR Kongo
Joachim Beijmo
joachim.beijmo@gov.se

Etiopien
Chef för utvecklingssamarbetet med Etiopien
Annika Nordin Jayawardena
annika.jayawardena@gov.se

Kenya
Chef för utvecklingssamarbetet med Kenya
Sandra Diesel
sandra.diesel@gov.se 

Liberia
Chef för utvecklingssamarbetet med Liberia
Johan Romare
johan.romare@gov.se

Mali
Chef för utvecklingssamarbetet med Mali
Richard Bomboma
richard.bomboma@gov.se

Mocambique
Chef för utvecklingssamarbetet med Mocambique
Susanne Spets
susanne.spets@gov.se

Rwanda
Chef för utvecklingssamarbetet med Rwanda
Christina Wedekull
christina.wedekull@gov.se

Somalia
Chef för utvecklingssamarbetet med Somalia
Petra Smitmanis Dry
petra.smitmanis.dry@gov.se

Sudan
Chef för utvecklingssamarbetet med Sudan
Anna Saleem Högberg
anna.saleem.hogberg@gov.se

Tanzania
Tf. Chef för utvecklingssamarbetet med Tanzania
True Shedvin
true.schedvin@gov.se

Uganda
Chef för utvecklingssamarbetet med Uganda
Ola Hällgren
ola.hallgren@gov.se

Zambia
Chef för utvecklingssamarbetet med Zambia
Susanna Hughes
susanna.hughes@gov.se

Zimbabwe
Chef för utvecklingssamarbetet med Zimbabwe
Malin Krook
malin.krook@gov.se

Regionalt samarbete i Afrika söder om Sahara
Chef för regionalt samarbete i Afrika söder om Sahara
Ulla Andrén
ulla.andren@gov.se

Regionalt samarbete för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Afrika
Chef för regionalt samarbete kring rättigheter för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Afrika
Dag Sundelin
dag.sundelin@gov.se

Kontakt

Medarbetare i Sverige nås via Sidas växel, 08-698 50 00 eller förnamn.efternamn@sida.se 

Uppdaterad: 18 december 2020

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning