Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Tillgänglighet för sida.se

Sida äger den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur sida.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. På den här sidan beskriver vi innehåll som på ett eller annat sätt inte är helt tillgängligt. Vår ambition är att löpande åtgärda kända tillgänglighetsproblem.

De här länkarna leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika situationer.

Om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver innehåll från sida.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Meddela oss om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla det till Myndigheten för digital förvaltning.

Innehåll som inte är tillgängligt

Den här webbplatsen är bara delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs här.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Det finns bilder som saknar alternativtexter.
 • På en av sidorna finns en video där en del av informationen förmedlas enbart med text och det saknas syntolkning.
 • Det finns någon sida där hierarkin i rubriksättningen inte är korrekt och det finns någon sida med visuellt formaterade rubriker som saknar rubrikmarkeringar i koden. Det finns någon sida där det saknas en överordnad rubrik.
 • Mobilversionen har en meny-knapp som när den aktiveras fäller ut en meny. Denna knapp saknar semantisk information om att den är vägen in till ett navigeringsområde.
 • Den knapp i mobilversionen som fäller ut en meny när den aktiveras saknar semantisk information om huruvida menyn är utfälld eller inte.
 • Det finns en flytande knapp "hitta" som när den aktiveras fäller ut en meny som låter användaren att hoppa mellan rubriker på en sida. När en skärmläsare används går det att nå den bakomliggande sidan utan att ha stängt menyn.
 • När webbplatsen besöks för första gången så finns ett popupfönster där användaren ska hantera cookies, detta popupfönster ligger sent i kodordningen så det går att använda sidan utan att användaren har bestämt hur cookies skall användas. I detta popupfönster så finns också en länk som leder till en annan sida och vissa användare kan tappa orienteringen.
 • När fokus finns i mobilversionens meny så går det att nå den bakomliggande sidan utan att aktivt ha stängt menyn.
 • Det finns länktext som kan vara svår att förstå om den tas ur sitt sammanhang.
 • Vid ett urval av åtta sidor så visade det sig att ingen av sidorna validerade med avseende på HTML.
 • När en sida är aktiv i huvudmenyn så finns synlig information om detta men det saknas semantisk information. I de undermenyer som kan fällas ut från huvudmenyn finns synlig information om vilken länk som är aktiv men för länkar på en andra och lägre navigeringsnivå saknas detta.
 • Det finns en sökfunktion i sidhuvudet och om mindre än tre tecken matas in i sökfunktionens formulär fält matas in och en sökning initieras så visas ett felmeddelande, detta fungerar dock inte på ett effektivt sätt tillsammans med en skärm läsare då meddelandet inte läses upp automatiskt och utan att fokus måste finnas vid meddelandet.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Det finns bilder som saknar alternativtexter.
 • Mobilversionen har en knapp "Meny" som när den aktiveras fäller en meny, denna knapp saknar information till skärmläsare om att detta är vägen in till ett navigeringsområde (menyn).
 • Det finns en "flytande" knapp "HITTA" som när den aktiveras fäller ut en meny som låter användaren att hoppa mellan rubriker på en sida, när en skärm läsare används så går det att nå den bakomliggande sidan utan att ha stängt menyn.
 • När webbplatsen besöks för första gången så finns ett popupfönster där användaren ska hantera cookies. Detta popupfönster ligger sent i kodordningen. Det betyder att det går att använda sidan utan att användaren har bestämt hur cookies ska hanteras. I detta popupfönster finns också en länk som leder till en annan sida och vissa användare kan tappa orienteringen. När fokus finns i mobilversionens meny så går det att nå den bakomliggande sidan utan att aktivt ha stängt menyn.
 • Det finns länktext som kan vara svår att förstå om den tas ur sitt sammanhang.
 • När någon av de länkar som finns i huvudmenyn aktiveras så fälls ett område med länkar ut. Det finns länkar i dessa utfällbara områden som har samma länktext som den länk som fällde ut området, trots att den har en annan funktion.
 • När en sida är aktiv i huvudmenyn finns synlig information om detta men det saknas semantiks information. I de undermenyer som kan fällas ut från huvudmenyn finns synlig information om vilken länk som är aktiv men för länkar som finns på en andra och lägre navigeringsnivå saknas semantisk information. Den knapp i mobilversionen som fäller ut menyn saknar semantisk information om huruvida menyn är utfälld eller inte.
 • Det finns en sökfunktion i sidhuvudet och om mindre än tre tecken matas in och en sökning initieras så visas ett felmeddelande. Detta fungerar dock inte på ett effektivt sätt tillsammans med en skärmläsare då meddelandet inte läses upp automatiskt och utan att fokus måste finnas vid meddelandet.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Det finns knappar som saknar synlig textetikett vilket innebär att det saknas information om vilket röstkommando som aktiverar dessa knappar.

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

 • Det finns knappar som saknar synlig textetikett vilket innebär att det saknas information om vilket röstkommando som aktiverar dessa knappar.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Det finns länktext som kan vara svår att förstå om den tas ur sitt sammanhang.
 • När någon av de länkar som finns i huvudmenyn aktiveras så fälls ett område med länkar ut. Den första länken i dessa utfällbara områden har samma länktext som den länk som fällde ut området, trots att den har en annan funktion.

Vår ambition är att åtgärda alla kända tillgänglighetsproblem under det första halvåret 2023.

Hur vi testat webbplatsen

ETU AB har gjort en oberoende granskning av sida.se. Senaste bedömningen gjordes den 2 november 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 december 2022.

Uppdaterad: December 22, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning