Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Tillgänglighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, står bakom den här webbplatsen. Målsättningen är att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur Sida uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Den beskriver också eventuella kända tillgänglighetsproblem samt informerar om hur du kan rapportera brister.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Delar av webbplatsen är inte helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Kontakta Sida om du upplever hinder

Om du behöver innehåll från Sida som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du mejla sida@sida.se.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att Sida inte uppfyller lagens krav, kontakta sida@sida.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Användning utan synförmåga

  • Vi kommer att gå igenom webbplatsen med skärmläsare och uppdatera under våren 2021.
  • Webbplatsens diagram kan vara svåra att tyda med en skärmläsare.

Användning med nedsatt syn och/eller nedsatt färgseende

Vi kommer att gå igenom webbplatsen med hänsyn till nedsatt syn och/eller nedsatt färgseende och uppdatera under våren 2021.

Användning med nedsatt rörlighet

  • Vissa delar av gränssnittet kan vara svåra att navigera i med tangentbord. Det gäller till exempel menyer och sökresultat.
  • Vi kommer att gå igenom webbplatsen med hänsyn till nedsatt rörlighet och uppdatera under våren 2021.

Användning med kognitiv nedsättning

Ökat teckenavstånd för bättre läsbarhet kan leda till att texten klipper av på ett fåtal ställen. Sidas ambition är att åtgärda alla kända tillgänglighetsproblem.

Oskäligt betungande anpassning

Sida åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll. Under genomgång och uppdateras i januari 2021.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Under genomgång och uppdateras i januari 2021.

Uppdaterad: 22 februari 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning